Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 17, nr 1-2

 1. Rozwój systemów symulacji procesu przewietrzania w rejonie ściany z uwzględnieniem czujników systemu gazometrii
  Wacław Dziurzyński, Teresa Pałka, Andrzej Krach, Stanisław Wasilewski (PDF to download)
 2. Ocena możliwości wykorzystania skaningu laserowego do budowy modeli numerycznych
  Jakub Janus (PDF to download)
 3. Uwzględnienie kształtu i wysokości spągu w wyniku pomiaru pola przekroju dla obudowy typu ŁP
  Piotr Ostrogórski (PDF to download)
 4. Koncepcja pomiaru małych prędkości przepływu w oparciu o zjawisko złożenia dwóch fal temperaturowych
  Paweł Ligęza (PDF to download)
 5. Podstawy dozymetrii chemicznej
  Małgorzata Zięba (PDF to download)
 6. Zastosowanie systemów rozproszonych w wizualizacjach 3D
  Magdalena Bundyra, Jerzy Wiciak (PDF to download)
 7. Badanie intensywności wstrząsów pochodzenia komunikacyjnego w budynku mieszkalnym
  Adam Kanciruk (PDF to download)
 8. O granicach stosowalności klasycznych związków Terzaghiego i Biota w mechanice skał
  Andrzej Nowakowski (PDF to download)
 9. Zmodyfikowany indukcyjny czujnik przemieszczenia w pomiarze ruchu tłoka prasy GTA-10
  Janusz Nurkowski (PDF to download)
 10. Naprężenia rezydualne w brykiecie węglowym i ich wpływ na wielkość sorpcji ditlenku węgla
  Mirosław Wierzbicki, Tomasz Murzyn (PDF to download)
 11. Uwalnianie metanu z prób węglowych – fizyka zjawiska i metoda pomiarowa
  Norbert Skoczylas, Mirosław Wierzbicki (PDF to download)
 12. Przegląd laboratoryjnych metod i narzędzi pomiarowych układu węgiel-metan
  Mateusz Kudasik (PDF to download)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 17, nr 3-4

 1. Narzędzia komputerowe dla wariantowych symulacji procesu przewietrzana z dostępem do czujników systemu gazometrycznego kopalni
  Wacław Dziurzyński, Teresa Pałka, Andrzej Krach, Stanisław Wasilewski (PDF to download)
 2. Badania eksperymentalne rozkładu wektora prędkości na płaszczyźnie podziału złoże porowate – struga swobodna przy równoległym opływie złoża porowatego
  Przemysław Skotniczny, Jacek Sobczyk (PDF to download)
 3. Wykorzystanie uproszczonego modelu geomechanicznego do interpretacji zachowania się tamy podporowej w komorze Layer w Kopalni Soli Wieliczka
  Agnieszka Maj (PDF to download)
 4. Analiza parametrów przepływu w tunelu aerodynamicznym z wykorzystaniem cyfrowej anemometrii obrazowej
  Magdalena Bundyra, Marek Gawor, Jacek Sobczyk (PDF to download)
 5. Badanie charakterystyk statycznych termoanemometrycznych czujników włóknowych
  Paweł Jamróz, Katarzyna Socha, Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski, Małgorzata Zięba (PDF to download)
 6. O modelu matematycznym anemometru skrzydełkowego
  Paweł Ligęza (PDF to download)
 7. Badanie możliwości wykorzystania siły poosiowej anemometru skrzydełkowego do kompensacji zawyżania wyniku pomiaru prędkości zmiennych
  Piotr Ostrogórski (PDF to download)
 8. Opracowanie i konstrukcja udoskonalonego miernika-rejestratora strunowego
  Adam Kanciruk (PDF to download)
 9. Wpływ niektórych efektów fizycznych i fizykochemicznych na wartości parametrów prawa ciśnienia efektywnego
  Andrzej Nowakowski, Janusz Nurkowski, Zbigniew Lizak (PDF to download)
 10. Możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji macerałów grupy inertynitu
  Marta Skiba, Mariusz Młynarczuk (PDF to download)
 11. Modele teoretyczne obszaru powierzchni i rozkładu porów jako narzędzie analizy danych równowagowych niskociśnieniowej adsorpcji CO2 na adsorbentach węglowych
  Anna Pajdak (PDF to download)
 12. Model emisji metanu pochodzącego z urobku w trakcie eksploatacji wyrobiska ścianowego
  Mirosław Wierzbicki, Norbert Skoczylas, Mateusz Kudasik, Tomasz Murzyn (PDF to download)
Skip to content