Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 19, nr 1

 1. Wprowadzenie do stosowania zewnętrznych podprogramów współpracujących z solverem pakietu Abaqus w analizach wariantowych profilaktyki szkód górniczych
  Jerzy Cygan (PDF to download)
 2. Produkcja czystej energii z odnawialnych źródeł w silniku Stirlinga
  Arkadiusz Szymanek, Martyna Jabłońska, Anna Pajdak (PDF to download)
 3. Przykład oddziaływania procesów geodynamicznych na stan konstrukcji budynku. Cz. 1. Analiza stanu uszkodzeń
  Lucyna Florkowska, Izabela Bryt-Nitarska (PDF to download)
 4. Wykorzystanie pomiarów mikrotwardości Vickersa do analiz węgla kamiennego pochodzącego z partii F kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Ruch Zofiówka
  Katarzyna Godyń, Lucie Králová (PDF to download)
 5. Zastosowanie konwekcji cieplnej do określania kierunku przepływu dwuwymiarowego
  Paweł Jamróz (PDF to download)
 6. Badania konkurencyjnej sorpcji CO2 i CH4 w warunkach izotermiczno-izobarycznych na węglu kamiennym
  Mateusz Kudasik, Anna Pajdak, Norbert Skoczylas, Mirosław Wierzbicki (PDF to download)
 7. Modelowanie procesu regulacji anemometru stałotemperaturowego do pomiarów w przepływach szybkozmiennych
  Paweł Ligęza (PDF to download)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 19, nr 2

 1. Badania przepływów dynamicznych w tunelu aerodynamicznym przy użyciu termoanemometru trójwłóknowego
  Jacek Sobczyk, Waldemar Wodziak, Marek Gawor (PDF to download)
 2. Metody wyznaczenia porowatości ogólnej na podstawie profilowań geofizyki otworowej w utworach klastycznych i węglanowych
  Agnieszka Drabina (PDF to download)
 3. Badania modelowe zależności pasma przenoszenia anemometru stałotemperaturowego od współczynnika nagrzania włókna oraz wartości średniej prędkości przepływu
  Paweł Ligęza (PDF to download)
 4. Opis statystyczny wyników pomiarów metanonośności i wskaźnika intensywności desorpcji prowadzonych w latach 2007-2014 przez KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch Zofiówka
  Barbara Dutka (PDF to download)
 5. Właściwości jonowymienne produktów pozyskiwanych z naturalnych źródeł cyrkonu
  Mariola Bodzek-Kochel, Barbara Sołtysik, Joanna Gluzińska (PDF to download)
 6. Modelowanie numeryczne górotworu w rejonie drążonego tunelu – analiza przypadków
  Mateusz Dudek (PDF to download)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 19, nr 3

 1. Przykłady zagrożeń powierzchni terenu deformacjami nieciągłymi typu powierzchniowego ujawniające się nad zlikwidowanymi podziemnymi wyrobiskami górniczymi
  Krzysztof Tajduś, Anton Sroka, Rafał Misa, Mateusz Dudek (PDF to download)
 2. Związek pomiędzy wskaźnikiem desorpcji i metanonośnością dla pokładów kopalni "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch Zofiówka – przybliżona zawartość metanu w węglu
  Barbara Dutka, Mirosław Wierzbicki (PDF to download)
 3. Współzależność zjawisk sorpcyjno-rozszerzalnościowych dla próbek węgla kamiennego pochodzących z różnych pokładów
  Paweł Baran (PDF to download)
 4. Novel thermal method for the recognition and supporting the identification of solids and their thermal parameters
  Paweł Ligęza (PDF to download)
 5. Wpływ zawartości grup macerałów na wybrane parametry sorpcyjne w średnio uwęglonych próbkach węgla z południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  Katarzyna Godyń, Barbara Dutka (PDF to download)
 6. Sorpcja wymienna CO2/CH4 na węglu kamiennym poddanym obciążeniu okólnemu – analiza zagadnienia
  Norbert Skoczylas, Mateusz Kudasik (PDF to download)
 7. Interactions between CH4 and CO2 gas mixtures and hard coal in the context of potential sequestration of carbon dioxide in underground sites in Poland
  Katarzyna Zarębska, Paweł Baran, Katarzyna Czerw, Natalia Czuma, Piotr Zabierowski (PDF to download)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 19, nr 4

 1. Właściwości sorpcyjne wybranych silikonów względem CO2
  Anna Pajdak, Norbert Skoczylas (PDF to download)
 2. Zagrożenia powierzchni terenu deformacjami ciągłymi i nieciągłymi aktywującymi się podczas zatapiania podziemnych kopalń
  Krzysztof Tajduś, Anton Sroka, Rafał Misa, Mateusz Dudek (PDF to download)
 3. Wpływ stopnia uwęglenia średnio zmetamorfizowanych węgli kamiennych na kinetykę sorpcji metanu
  Barbara Dutka (PDF to download)
 4. Wybrane problemy szkód górniczych w praktyce biegłych sądowych
  Izabela Bryt-Nitarska, Lucyna Florkowska (PDF to download)

 5. Koncepcja i realizacja fotoelektrycznego inklinometru do otworów wiertniczych i zastosowanie go w praktyce
  Adam Kanciruk (PDF to download)
 6. Ruch górotworu w kopalniach soli na przykładzie kopalni w Bochni
  Agnieszka Maj (PDF to download)
 7. Pomiar zmian długości próbki skalnej w komorze trójosiowej GTA-10
  Janusz Nurkowski (PDF to download)

 8. Opracowanie prototypowego dylatometru 3D. Badanie jego właściwości metrologicznych
  Elżbieta Włosińska (PDF to download)
Skip to content