Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 21, nr 1-4

 1. O pewnej metodzie lokalizacji ogniska pożaru w zrobach
  Wacław Dziurzyński, Teresa Pałka, Andrzej Krach (PDF to download)
 2. Rejestracje rozkładu stężenia metanu na skrzyżowaniu wylotu ściany z chodnikiem nadścianowym
  Stanisław Wasilewski (PDF to download)
 3. Wykorzystanie innowacyjnego przetwornika przemieszczeń do pomiaru deformacji konstrukcji budowlanej
  Elżbieta Włosińska (PDF to download)
 4. Metoda eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych w pomiarach termoanemometrycznych
  Paweł Ligęza, Paweł Jamróz, Piotr Ostrogórski, Elżbieta Poleszczyk (PDF to download)
 5. Algorytmy do analizy składowych wektora prędkości
  Marek Gawor, Jacek Sobczyk, Waldemar Wodziak (PDF to download)
 6. Rozkład prędkości przepływu w obszarze sondy anemometru z falą cieplną
  Marek Gawor, Jacek Sobczyk, Waldemar Wodziak, Paweł Ligęza, Andrzej Rachalski, Paweł Jamróz, Katarzyna Socha, Jan Palacz (PDF to download)
 7. Stanowisko do badania przepływu w kanale z chropowatością
  Waldemar Wodziak, Jacek Sobczyk, Jerzy Krawczyk, Przemysław Skotniczny (PDF to download)
 8. Prezentacja wstępnych wyników badań i symulacje przepływu w chodniku Kopalni Doświadczalnej Barbara ukierunkowanych na dobór modeli turbulencji
  Jerzy Krawczyk, Bartłomiej Głuch, Jakub Janus, Przemysław Skotniczny, Robert Hildebrandt (PDF to download)
 9. Modułowy system do pomiaru prędkości przepływu powietrza, temperatury, wilgotności i stężenia metanu
  Janusz Kruczkowski, Piotr Ostrogórski (PDF to download)
 10. Wpływ wilgoci na pojemność sorpcyjną węgla kamiennego względem CH4 i CO2
  Mateusz Kudasik, Anna Pajdak, Norbert Skoczylas, Letícia Teixeira Palla Braga (PDF to download)
Skip to content