Kadra

Andrzej Krach

dr inż.

Telefon: +48 12 637 62 00Telefon wewnętrzny: 19, 92

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH. Podjął pracę w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie, gdzie obronił pracę doktorską dot. przewietrzania ślepych wyrobisk. Brał udział w organizacji Laboratorium Wzorcującego Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe IMG PAN, a następnie jego akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji. Był również kierownikiem Laboratorium. W pracy naukowej zajmuje się niepewnością pomiarów wentylacyjnych oraz zagadnieniami związanymi z przepływem płynów. Swoje osiągnięcia przedstawił w ponad 50 artykułach. Jest autorem jednej monografii i współautorem dwóch innych. Otrzymał również 5 patentów. Brał udział w wielu projektach badawczych, również w projektach strategicznych. Odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi.

Skip to content