Kadra

Jerzy Krawczyk

dr hab. inż., prof. IMG PAN

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Uzyskał tytuły doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego w dyscyplinie górnictwo. Główny obszar zainteresowań to symulacja komputerowa i badanie eksperymentalne procesu przewietrzania kopalń głębinowych i tuneli. Specjalizuje się w zastosowaniach jednowymiarowych modeli przepływu płynu ściśliwego dla opisu sieci wentylacyjnych oraz wykorzystaniu metod Numerycznej Mechaniki Płynów do badania lokalnych zjawisk przepływowych w wyrobiskach kopalnianych. Obszar zainteresowań obejmuje również zagadnienia niestacjonarnych przepływów mieszanin powietrza i wybuchowych lub toksycznych gazów, oddziaływanie pożarów podziemnych, stabilność pracy wentylatorów, przepływy w ośrodkach porowatych, oraz modelowanie wieloskalowe. Autor i współautor oprogramowania symulacyjnego tworzonego w Instytucie. Brał udział w 17 projektach badawczych i rozwojowych. Autor i współautor czterech monografii, 46 publikacji w czasopismach recenzowanych, 21 referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz niepublikowanych opracowań dla przemysłu. Odznaczony srebrnym krzyżem zasługi. Były zastępca dyrektora IMG PAN.

Skip to content