Kadra

Mateusz Kudasik

dr hab. inż.

Adiunkt

Telefon: +48 12 637 62 00Telefon wewnętrzny: 54, 63

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Obronił doktorat na temat wykorzystania nowatorskich rozwiązań metrologicznych dla oceny parametrów sorpcyjnych ośrodków porowatych. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w październiku 2019 roku w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. W Pracowni zajmuje się rozwojem nowoczesnych technologii do badań zjawisk związanych z obecnością i transportu gazu w przestrzeni porowej skał.

Skip to content