Kadra

Stanisław Wasilewski

prof. dr hab. inż.

Telefon: +48 12 637 62 00Telefon wewnętrzny: 90

Absolwent Wydziału Elektrycznego AGH. Uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, a następnie doktora habilitowanego w dyscyplinie górnictwo. Od 2005 roku profesor nauk technicznych. Obszarami badań naukowych są monitorowanie środowiska w podziemiach kopalń, stany nieustalone i dynamika zmian parametrów powietrza w kopalniach podziemnych, metrologia parametrów powietrza, aparatura i systemy kontrolno-pomiarowe dla monitorowania zagrożeń i środowiska górniczego kopalniach, monitoring składowisk odpadów górniczych. Brał udział w 39 projektach badawczych i rozwojowych, w tym w 20 jako Kierownik Projektu. Autor i współautor 5 monografii oraz 4 rozdziałów w monografiach, 114 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowo-technicznych, 124 referatów wygłoszonych na międzynarodowych i krajowych konferencjach. Jest współautorem siedmiu udzielonych patentów, jednego wzoru użytkowego oraz pięciu zgłoszeń patentowych. Członek Międzynarodowego Komitetu Światowych Kongresów Wentylacji Kopalń, Członek KG PAN, Sekretarz KG PAN (2003-2015), Członek Sekcji Aerologii Górniczej KG PAN, Przewodniczący Sekcji Aerologii Górniczej KG PAN od 2015, Członek Komisji ds. Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych, Członek Komisji Badania Przyczyn i Okoliczności Katastrof Górniczych, Członek Rady Naukowej IMG PAN oraz GIG. Prof. nadzw. Politechniki Śląskiej (2005-2007), prof. nadzw. Akademii Górniczo-Hutniczej (2007-2012), prof. zwyczajny. Akademii Górniczo-Hutniczej od 2012, Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców WGiG AGH (2012-2015).

Skip to content