Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

Witamy na stronie Laboratorium Wzorcującego Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

Laboratorium wykonuje wzorcowania przyrządów pomiarowych w zakresie akredytowanym:

zakres akredytacji - PCA

Laboratorium objęte jest systemem jakości zgodnym z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Wzorcowanie w zakresie pomiaru prędkości przepływu:

termoanemometry, anemometry skrzydełkowe, anemometry czaszowe w tym stacje meteo, anemometry ultradźwiękowe, statyczne rurki Pitota z odczytem w zakresie prędkości przepływu, anemometry pyłomierzy grawimetrycznych w połączeniu z aspiracyjnymi sondami zerowymi

Wzorcowanie w zakresie pomiaru ciśnienia:

ciśnieniomierze i przetworniki ciśnienia względnego i różnicowego, mierniki i przetworniki ciśnienia absolutnego

 

Wzorcowania przyrządów pomiarowych nie objętych akredytacją:

Wyznaczanie współczynnika korekcyjnego (stała K) lub współczynnika kształtu (współczynnik B) rurek spiętrzających

statyczne rurki Pitota (rurki Prandtla) oraz inne rurki spiętrzające wykorzystywane do pomiaru prędkości przepływu, między innymi w aspiracyjnych sondach zerowych pyłomierzy grawimetrycznych

 

Skip to content