Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

Witamy na stronie Laboratorium Wzorcującego Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

UWAGA ZMIANA ADRESU MAILOWEGO. PROSIMY PISAĆ NA: lwwpp@imgpan.pl

Laboratorium wykonuje wzorcowania przyrządów pomiarowych w zakresie akredytowanym:
anemometry, ciśnieniomierze i barometry.

W celu zapewnienia najwyższych standardów wzorcowań laboratorium objęte jest systemem jakości zgodnym z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz uzyskało akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacyjne, którą potwierdza certyfikat nr AP 118. Szczegółowe informacje o akredytacji i jej zakresie można znaleźć na stronie PCA.

Skip to content