Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

Witamy na stronie Laboratorium Wzorcującego Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

Laboratorium wykonuje wzorcowania przyrządów pomiarowych w zakresie akredytowanym:

zakres akredytacji - PCA

Laboratorium objęte jest systemem jakości zgodnym z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Wzorcowanie w zakresie pomiaru prędkości przepływu:

termoanemometry, anemometry skrzydełkowe, anemometry czaszowe w tym stacje meteo, anemometry ultradźwiękowe, statyczne rurki Pitota z odczytem w zakresie prędkości przepływu, anemometry pyłomierzy grawimetrycznych w połączeniu z aspiracyjnymi sondami zerowymi

Wzorcowanie w zakresie pomiaru ciśnienia:

ciśnieniomierze i przetworniki ciśnienia względnego i różnicowego, mierniki i przetworniki ciśnienia absolutnego

 

 

 

W dniu 01.10.2022 Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe rozszerzyło zakres akredytacji o wyznaczanie współczynników korekcyjnych rurek spiętrzających.

Wyznaczanie współczynnika korekcyjnego (stała K) lub współczynnika kształtu (współczynnik B) rurek spiętrzających

statyczne rurki Pitota (rurki Prandtla) oraz inne rurki spiętrzające wykorzystywane do pomiaru prędkości przepływu, między innymi w aspiracyjnych sondach zerowych pyłomierzy grawimetrycznych

 

Skip to content