Cennik wzorcowań

Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem wzorcowań na rok 2020

Cennik wzorcowania przyrządów do pomiaru prędkości przepływu:

Uwaga: w odniesieniu do cenników z poprzednich lat zmniejszyła się standardowa liczba punktów w procesie wzorcowania anemometrów (z 8 do 6), w związku z czym zmniejszyła się również cena za wzorcowanie.

 

Cennik wzorcowania przyrządów do pomiaru ciśnienia:

Uwaga: zgodnie z dokumentem Guidelines on the Calibration of Electromechanical Manometers EURAMET cg-17 zalecane jest wykonywanie wzorcowań zgodnie z jedną z trzech przedstawionych procedur. Wybór złożoności procedury wzorcowania uzależniony jest od rozszerzonej niepewności oczekiwanej przyrządu. Niepewność oczekiwana podawana jest przez producenta przyrządu lub wyznacza się ją na podstawie deklarowanych błędów granicznych. Niepewność podawana na świadectwie zostaje określona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013 i jest ona niepewnością rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2. Związana jest ona z wykonanymi pomiarami w trakcie wzorcowania, w ramach którego wyznacza się parametry wchodzące w skład budżetu niepewności takie jak: błąd zera, powtarzalność i histereza przetwornika, rozdzielczość przyrządu wzorcowanego, niepewność kalibracji wzorca odniesienia oraz jego dryf czasowy. W przypadku wzorcowań akredytowanych wartość tej niepewności nie może być niższa niż CMC określone przez PCA (zakładka: Nasza oferta). Informujemy, że każdy Klient ma prawo do samodzielnego wyboru procedury wzorcowania (niezależnie od niepewności oczekiwanej przyrządu). Przy braku deklaracji procedury wzorcowania na zamówieniu Laboratorium konsultuje procedurę wzorcowania z Zamawiającym.

* Standardowa ilość punktów pomiarowych według dokumentu: Guidelines on the Calibration of Electromechanical Manometers EURAMET cg-17 (poprzednio EA-10/17)

** N - ilość punktów pomiarowych (minimalna ilość punktów: 6)

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich stawkę VAT na powyższe usługi: 23%.

Warunki płatności: gotówka lub przelew do 14 dni od daty wystawienia faktury.

Termin wykonania usługi: do 14 dni od daty dostarczenia przyrządów.

Koszty transportu przyrządów od i do zamawiającego usługę wzorcowania ponosi Zamawiający (możliwości odbioru przyrządów znajdują się w zakładce Składanie zamówień).

Skip to content