Cennik wzorcowań

Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

Cennik wzorcowań na rok 2022
 

Wzorcowania w zakresie akredytacji (PCA):

Cennik wzorcowania przyrządów do pomiaru prędkości przepływu:

Rodzaj przyrząduIlość punktów pomiarowychCenaKażdy dodatkowy punkt
Anemometr z jedną sondą pomiarową *Do 6450 PLN50 PLN
Sonda pyłomierza grawimetrycznegoDo 6500 PLN50 PLN

 

Cennik wzorcowania przyrządów do pomiaru ciśnienia:

Niepewność oczekiwana (na podstawie danych producenta)Standardowa ilość punktów pomiarowychCena dla standardowej ilość punktów pomiarowych  **Cena dla niestandardowej ilości punktów pomiarowych  ***
Uocz>0,2% FS6370 PLN130+Nx40 PLN
0,2%>Uocz>0,05% FS11702 PLN130+Nx52 PLN
Uocz<0,05% FS11955 PLN130+Nx75 PLN

 

Uwaga: zgodnie z dokumentem Guidelines on the Calibration of Electromechanical Manometers EURAMET cg-17 zalecane jest wykonywanie wzorcowań zgodnie z jedną z trzech przedstawionych procedur. Wybór złożoności procedury wzorcowania uzależniony jest od rozszerzonej niepewności oczekiwanej przyrządu. Niepewność oczekiwana podawana jest przez producenta przyrządu lub wyznacza się ją na podstawie deklarowanych błędów granicznych. Niepewność podawana na świadectwie zostaje określona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013 i jest ona niepewnością rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2. Związana jest ona z wykonanymi pomiarami w trakcie wzorcowania, w ramach którego wyznacza się parametry wchodzące w skład budżetu niepewności takie jak: błąd zera, powtarzalność i histereza przetwornika, rozdzielczość przyrządu wzorcowanego, niepewność kalibracji wzorca odniesienia oraz jego dryf czasowy. W przypadku wzorcowań akredytowanych wartość tej niepewności nie może być niższa niż CMC określone przez PCA (zakładka: Nasza oferta). Informujemy, że każdy Klient ma prawo do samodzielnego wyboru procedury wzorcowania (niezależnie od niepewności oczekiwanej przyrządu). Przy braku deklaracji procedury wzorcowania na zamówieniu Laboratorium konsultuje procedurę wzorcowania z Zamawiającym.

* Każda dodatkowa sonda pomiarowa dołączona do loggera stanowi odrębny przyrząd pomiarowy i wymaga przeprowadzenia osobnego wzorcowania

** Standardowa ilość punktów pomiarowych według dokumentu: Guidelines on the Calibration of Electromechanical Manometers EURAMET cg-17 (poprzednio EA-10/17)

*** N - ilość punktów pomiarowych (minimalna ilość punktów: 6)

 

Cennik wyznaczenia współczynnika korekcyjnego (stała K) i współczynnika kształtu (B) statycznych rurek Pitota (Prandtla) oraz innych rurek spiętrzających wykorzystywanych do pomiaru prędkości przepływu wykorzystywanych między innymi w aspiracyjnych sondach zerowych pyłomierzy grawimetrycznych:

Ilość punktów pomiarowychCena
Do 6500 PLN
Każdy dodatkowy punkt50 PLN

 

 

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich stawkę VAT na powyższe usługi: 23%.

Warunki płatności: gotówka lub przelew do 14 dni od daty wystawienia faktury.

Termin wykonania usługi: do 14 dni od daty dostarczenia przyrządów.

Koszty transportu przyrządów od i do zamawiającego usługę wzorcowania ponosi Zamawiający (możliwości odbioru przyrządów znajdują się w zakładce Składanie zamówień).

Skip to content