Metody wzorcowania

Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Laboratorium Wzorcującego Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe i stosowanymi metodami wzorcowania

W związku z rosnącą ilością zamówień na wzorcowania anemometrów, ciśnieniomierzy, barometrów i psychrometrów początkowo z przemysłu górniczego, a później również i z innych jednostek zajmujących się wentylacją, Dyrektor Instytutu w dniu 10 maja 2004 r. powołał w Zakładzie Fizyki Przepływów IMG PAN Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe.
Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe zajmuje dwa pomieszczenia. W jednym z nich znajduje się tunel aerodynamiczny, umożliwiający wzorcowanie różnego typu anemometrów w zakresie prędkości powietrza od 0,15 do 40 m/s. W drugim pomieszczeniu znajdują się stanowiska wzorcowania ciśnieniomierzy i barometrów.

Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe, jako jednostka organizacyjna Instytutu Polskiej Akademii Nauk, oprócz wykonywania wzorcowań prowadzi badania naukowe w ramach prac statutowych. Badania te obejmują:

  • opracowywanie nowych metod i przyrządów pomiarowych dla zastosowania w pomiarach wentylacyjnych,
  • opracowanie procedur pomiarowych dla nowych metod i przyrządów pomiarowych w zakresie pomiarów wykonywanych w laboratorium, wytworzonych w laboratorium, w pracowniach Instytutu lub pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, walidację ww. procedur.
Skip to content