Wzorcowanie ciśnieniomierzy

Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

Wzorcowanie ciśnieniomierzy

Do wzorcowania ciśnieniomierzy, przetworników ciśnienia względnego i różnicowego Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe wyposażone jest we wzorcowe mikromanometry hydrostatyczne oraz precyzyjne elektroniczne ciśnieniomierze i barometry, posiadające świadectwa wzorcowania, wydane przez GUM oraz laboratoria akredytowane.

W zakresie akredytacji Laboratorium wykonuje wzorcowania ciśnieniomierzy, porównując je z:

  • mikromanometrem elektronicznym RUSKA 7050lp w zakresie pomiarowym (0 ÷ 7,5) kPa,
  • ciśnieniomierzem elektronicznym DIPTRON 4 w zakresach pomiarowych (5 ÷ 20) kPa oraz (20 ÷ 200) kPa.
  • ciśnieniomierzem elektronicznym PACE 1000 w zakresach pomiarowych (5 ÷ 70) kPa oraz (70 ÷ 200) kPa.

Do wzorcowania barometrów w zakresie pomiarowym (800 ÷ 1300) hPa stosowany jest barometr elektroniczny DRUCK DPI 142.

Procedury i metody pomiarowe

Stosowane metody wzorcowania opisane zostały w procedurach wzorcowań P/02 "Procedura wzorcowania ciśnieniomierzy i przetworników ciśnienia różnicowego" i P/07 "Procedura wzorcowania barometrów i przetworników ciśnienia barometrycznego", opracowanych na podstawie wytycznych zamieszczonych w dokumencie EURAMET Calibration Guide No. 17 "Guidelines on the Calibration of Electromechanical and Manometers" i uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

W zależności od przewidywanej dokładności przyrządu, w przyjętych procedurach pomiarowych wyszczególniono 3 metody wzorcowania:

  • metodę podstawową, która powinna być używana dla przyrządów z oczekiwaną niepewnością rozszerzoną (k = 2) pomiaru U > 0,2% FS. W metodzie tej wzorcowanie jest prowadzone jednorazowo w 6 punktach ciśnienia dla rosnącego i malejącego ciśnienia. Błąd zera, powtarzalność i histereza przetwornika wyznaczane są na podstawie trzech powtórzonych serii pomiarowych w 2 punktach ciśnienia (zazwyczaj 0 i 50% FS),
  • metodę standardową, która powinna być używana dla przyrządów z oczekiwaną niepewnością rozszerzoną (k = 2) pomiaru 0,05% FS < U < 0,2% FS. W metodzie tej wzorcowanie jest prowadzone jednorazowo w 11 punktach ciśnienia dla rosnącego i malejącego ciśnienia. Błąd zera, powtarzalność i histereza przetwornika wyznaczane są na podstawie trzech powtórzonych serii pomiarowych w 4 punktach ciśnienia (zazwyczaj 0, 20, 50 i 80% FS),
  • metodę pełną, która powinna być używana dla przyrządów z oczekiwaną niepewnością rozszerzoną (k = 2) pomiaru U < 0,05% FS. W metodzie tej wzorcowanie jest prowadzone w 11 punktach ciśnienia, dla rosnącego i malejącego ciśnienia w trzech seriach pomiarowych. Błąd zera, powtarzalność i histereza przetwornika wyznaczane są dla każdego punktu wzorcowania osobno.

Wybór metody pomiarowej, zgodnie z którą przeprowadzone zostanie wzorcowanie, należy do Klienta. Na życzenie Klienta Laboratorium służy pomocą w wybraniu odpowiedniej metody wzorcowania w zależności od dokładności i zastosowania przyrządu pomiarowego przeznaczonego do wzorcowania.

Skip to content