Zakres wzorcowań i CMC

Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe wykonuje wzorcowania i wydaje Świadectwa Wzorcowania w zakresie akredytowanym:

  • wzorcowanie anemometrów w zakresie (0,15 ÷ 1,5) m/s ze zdolnością pomiarową CMC* 0,05 m/s, w zakresie (1,5 ÷ 40) m/s ze zdolnością pomiarową CMC* (0,11 ÷ 0,81) m/s,
  • wzorcowanie ciśnieniomierzy i przetworników ciśnienia względnego i różnicowego w zakresie (0 ÷ 5) kPa ze zdolnością pomiarową CMC* 0,0019 kPa, w zakresie (5 ÷ 20) kPa ze zdolnością pomiarową CMC* 0,009 kPa, w zakresie (20 ÷ 200) kPa ze zdolnością pomiarową CMC* 0,2 kPa,
  • wzorcowanie barometrów, baroluksów, aneroidów w zakresie (800 ÷ 1300) hPa ze zdolnością pomiarową CMC* 0,14 hPa.

* Zdolność pomiarowa CMC (Calibration and Measurement Capability) przedstawiana w zakresie akredytacji, będąca niepewnością rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95%, definiowana jest jako najmniejsza niepewność pomiaru, jaką dane laboratorium może osiągnąć w trakcie rutynowo wykonywanego wzorcowania obiektów.

Skip to content