Zakres wzorcowań i CMC

Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe wykonuje wzorcowania i wydaje Świadectwa Wzorcowania

W zakresie akredytowanym (PCA):

  • wzorcowanie anemometrów (termoanemometry, anemometry skrzydełkowe, anemometry czasowe w tym stacje meteo, anemometry ultradźwiękowe, statyczne rurki Pitota z odczytem w zakresie prędkości przepływu, anemometry pyłomierzy grawimetrycznych w połączeniu z aspiracyjnymi sondami zerowymi) w zakresie (0,15 ÷ 1,5) m/s ze zdolnością pomiarową CMC* 0,05 m/s, w zakresie (1,5 ÷ 7) m/s ze zdolnością pomiarową CMC* –0,012·v + 0,173 m/s, w zakresie (7 ÷ 40) m/s ze zdolnością pomiarową CMC* 0,0083·v + 0,0313 m/s,
  • wzorcowanie ciśnieniomierzy i przetworników ciśnienia względnego i różnicowego w zakresie (0 ÷ 5) kPa ze zdolnością pomiarową CMC* 0,0019 kPa, w zakresie (5 ÷ 20) kPa ze zdolnością pomiarową CMC* 0,009 kPa, w zakresie (20 ÷ 200) kPa ze zdolnością pomiarową CMC* 0,2 kPa,
  • wzorcowanie mierników ciśnienia absolutnego w zakresie (800 ÷ 1300) hPa ze zdolnością pomiarową CMC* 0,14 hPa.
  • wyznaczanie współczynnika korekcyjnego (stała K) lub współczynnika kształtu (B) statycznych rurek Pitota (rurki Prandtla) oraz innych rurek spiętrzających wykorzystywanych do pomiaru prędkości przepływu, między innymi w aspiracyjnych sondach zerowych pyłomierzy grawimetrycznych.
Rodzaj stałejZależność v(K), v(K)Zakres prędkościCMC
K1

(1,5 ÷ 3) m/s

(3 ÷ 6) m/s

(6 ÷ 40) m/s

–0,161· v + 0,594

–0,027· v + 0,193

0,03

K2

(1,5 ÷ 3) m/s

(3 ÷ 6) m/s

(6 ÷ 40) m/s

–0,113· v + 0,42

–0,02· v + 0,141

0,02

B

(1,5 ÷ 3) m/s

(3 ÷ 6) m/s

(6 ÷ 40) m/s

–0,23· v + 0,854

–0,041· v + 0,287

0,04

 

* Zdolność pomiarowa CMC (Calibration and Measurement Capability) przedstawiana w zakresie akredytacji, będąca niepewnością rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95%, definiowana jest jako najmniejsza niepewność pomiaru, jaką dane laboratorium może osiągnąć w trakcie rutynowo wykonywanego wzorcowania obiektów.

Skip to content