Przejdź do treści

Składanie zamówień

Procedura składania zamówienia na wzorcowanie w LWWPP
1. Aby złożyć zamówienie konieczne jest wysłanie zapytania ofertowego w formie elektronicznej na adres: lwwpp@imgpan.pl. W zapytaniu prosimy o określenie typu przyrządu (anemometr, ciśnieniomierz), modelu przyrządu i zakresu, w jakim miałoby być przeprowadzone wzorcowanie. Jeśli zapytanie na wzorcowanie przyrządu określonego typu (anemometr lub ciśnieniomierz) było już składane w danym roku kalendarzowym, to zapytanie ofertowe nie jest potrzebne i należy przejść do pkt. 3 niniejszej procedury.

2. Po otrzymaniu zapytania upoważniony pracownik LWWPP odpowiada na nie, wysyłając formularz z ofertą na wzorcowanie zgodnie ze złożonym zapytaniem. Składane oferty na wzorcowanie ważne są do 31 grudnia danego roku, w którym oferta została złożona.

3. Po otrzymaniu oferty i zaakceptowaniu jej warunków prosimy o złożenie zamówienia, powołując się na otrzymaną ofertę wzorcowania. Zamówienie może zostać przesłane drogą elektroniczną na adres lwwpp@imgpan.pl. Prosimy też o przesłanie oryginału zamówienia wraz z dostarczonym przyrządem pomiarowym.

Na zamówieniu prosimy umieścić:

  • numer telefonu osoby do kontaktu,
  • dane firmy potrzebne do zrealizowania zamówienia,
  • informację o sposobie odbioru przyrządu z Laboratorium. Prosimy o wybór jednej z trzech metod:
    • odbiór osobisty,
    • upoważnienie Laboratorium do odesłania przyrządu firmą kurierską na dane Zamawiającego, poprzez podanie nazwy firmy kurierskiej i numeru klienta,
    • upoważnienie Laboratorium do odesłania przyrządu firmą kurierską na dane Zamawiającego. Koszt transportu zostanie dopisany do faktury.

4. W przypadku, w którym istnieje potrzeba uzyskania potwierdzenia przyjęcia przyrządu do wzorcowania, prosimy o taką informację na zamówieniu lub poprzez kontakt z LWWPP.

Informacje dodatkowe
Zgłaszane przyrządy do wzorcowania powinny być kompletne (logger + sonda, zasilacz itp.) i sprawne technicznie. W przeciwnym razie przyrządy zostaną zwrócone na koszt Zamawiającego. Dostarczenie i odbiór przyrządów odbywa się na koszt Zamawiającego (osobiście lub poprzez firmę kurierską).

Termin wykonania usługi wzorcowania: do 14 dni od momentu dostarczenia przyrządów.

Wzór zamówienia
Zamówienia można składać na formularzu: LWWPP zamówienie (DOCX).

Kontakt z LWWPP:
Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

Adres: ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków
E-mail: lwwpp@imgpan.pl
Telefon: +48 12 637 62 00 wew. 92
Fax: +48 12 637 28 84

Skip to content