Określenie ciśnienia złożowego gazu w skale metodą bezpośrednią

Sonda do pomiaru ciśnienia złożowego pozwala na wiarygodny pomiar ciśnienia gazów towarzyszących eksploatowanym kopaliną. Ciśnienie złożowe to niezwykle istotny parametr z punktu widzenia analizy zagrożenia metanowego i wyrzutowego.

Skip to content