Pracownia Metrologii Przepływów

Obszarem działalności naukowo-badawczej Pracowni są metody pomiaru parametrów środowiska (prędkość, temperatura, stężenie gazów) oraz parametrów pochodnych związanych z ich czasową i przestrzenną analizą. Badania podstawowe polegają na opracowywaniu oryginalnych metod pomiaru prędkości przepływu oraz doskonaleniu znanych już metod. W efekcie tych prac powstały przyrządy pomiarowe, które znalazły zastosowanie w pomiarach (laboratoryjnych i przemysłowych) wykorzystywanych w górnictwie, składowaniu odpadów, badaniach z zakresu biologii, procesach chemicznych, pomiarach medycznych, technikach chłodzenia, klimatyzacji, czy wentylacji.

Obecnie podejmowane są próby wykorzystania nowych narzędzi badawczych, takich jak sztuczna inteligencja i data mining.

Skip to content