Patenty

Pracownia Metrologii Przepływów

Patenty uzyskane w Pracowni Metrologii Przepływów

Nazwa patentu

Twórca

Sposób pomiaru prędkości płynu za pomocą anemometru z wirującym elementem pomiarowym i anemometr z wirującym elementem pomiarowym, PL 229578, 2018

Sposób i urządzenie do identyfikacji ciał stałych, PL 228236, 2018

Sposób pomiaru prędkości przepływu cieczy i gazów oraz elektroniczny anemometr z falą temperaturową, PL 225814, 2017

Sposób wyznaczania dwuwymiarowego lub trójwymiarowego wektora prędkości przepływu cieczy i gazów oraz elektroniczny anemometr wektorowy, PL 222295, 2016

Sposób walidacji wskazań anemometru w warunkach ruchowych, PL 402058, 2016

Sposób pomiaru prędkości przepływu gazów, PL 219306, 2015

Sposób wyznaczania dwuwymiarowego lub trójwymiarowego wektora prędkości przepływu cieczy i gazów oraz elektroniczny anemometr wektorowy, PL 399353, 2015

Skip to content