Projekty

Pracownia Metrologii Przepływów

Projekty realizowane w Pracowni Metrologii Przepływów

Temat Projektu

Kierownik

Nowatorska metoda badania wysoko-amplitudowych, szybkozmiennych przepływów pulsacyjnych — modelowanie, optymalizacja i weryfikacja eksperymentalna, 2018-2021

Badania przestrzennej propagacji oraz optymalizacja metod generacji, detekcji i analizy fal temperaturowych w aspekcie bezwglednego pomiaru predkości przepływu i dyfuzyjności cieplnej gazów, 2013-2016

Skip to content