Aparatura badawcza

Pracownia Mikromerytyki

ASAP2020 Micromeritics Instrument Corporationa
W pełni zautomatyzowany system do oznaczania jedno- i wielopunktowej powierzchni właściwej oraz do wyznaczania wielkości i dystrybucji porów (w tym mikroporów).

IGA — The Intelligent Gravimetric Analyser, precyzyjna waga sorpcyjna
Układy grawimetryczno-sorpcyjne IGA służą do badania sorpcji/desorpcji gazów. Systemy IGA są najdokładniejszymi urządzeniami do wyznaczania izoterm sorpcji/desorpcji gazów w szerokim zakresie ciśnień i temperatur. Dzięki izotermom program liczy rozkład wymiarów porów, powierzchnię aktywną (BET) itp., dane równowagowe, a z przebiegu zmian wagi w czasie (dla każdej temperatury i ciśnienia) — kinetykę adsorpcji (np. współczynnik dyfuzji). Oprogramowanie umożliwia ustawienie całej sekwencji pomiarów, łącznie z etapem obróbki wstępnej próbek temperaturą i gazami/parami), które wykonywane są następnie całkowicie automatycznie.

AccuPyc II 1340 — piknometr helowy
Szybki, w pełni zautomatyzowany analizator gęstości, zapewniający bardzo precyzyjne pomiary objętości i gęstości w szerokim zakresie materiałów.
 

SRI INSTRUMENT CORPORATION — SRI 8610C, chromatograf gazowy
Czułość detektora: 1 ppm (uniwersalna odpowiedź na większość substancji organicznych). Gaz nośny: hel.

GeoPyc 1360 analizator gęstości pozornej
Przeznaczony do pomiaru gęstości objętościowej metodą piknometrii quasicieczowej. Aparat ten jest pierwszym i jedynym w świecie aparatem przeznaczonym do analizy nie destrukcyjnej próbek w zakresie gęstości objętościowej.

Aparat do odgazowań prób węgla MOD 1.

Przesiewacz laboratoryjny Fritsch.

Precyzyjne wagi i wagosuszarki laboratoryjne.

Prasa hydrauliczna.

Mikroskop AXIOPLAN firmy ZEISS
wraz z sterowanym komputerowo stolikiem mechanicznym XYZ. Obraz spod mikroskopu optycznego przekazywany jest za pomocą kamery CCD na monitor.

Nikon SMZ 1500 to najbardziej zaawansowany mikroskop stereoskopowy Nikona. Jest to pierwszy na świecie mikroskop z głowicą ciągłej zmiany powiększenia zoom 15:1, która daje zakres powiększeń od 0,75x do 11,25x.

optoNCDT — profilomierz laserowy w skład którego wchodzą: głowica laserowa o dokładności 1 µm i zakresie 10 µm, stolik krokowy o kroku 1 µm i zakresie 50 x 50 mm oraz komputer wraz z oprogramowaniem sterującym.

Aparatura badawczo-naukowa wytworzona w Pracowni Mikromerytyki

Stanowisko do badań sorpcyjno-filtracyjnych zachodzących w brykiecie węglowym, w szczególności badań z zakresu sekwestracji CO2 na węglu.

Komora wysokociśnieniowa do badania wpływu obciążenia na właściwości sorpcyjno-odkształceniowe węgli i sorbentów.

Sorpcjomat krokowy — nowatorska aparatura do pomiarów sorpcyjnych metodą wolumetryczną wykorzystująca silnik krokowy do precyzyjnej stabilizacji ciśnienia gazu.

Sorpcjomat manometryczny — aparatura pomiarowa do badań sorpcyjnych metodą wolumetryczną w warunkach stałego ciśnienia gazu.

Manostat – precyzyjny regulator ciśnienia o zmiennym wydatku.

Wielozakresowy przepływomierz kapilarny do pomiaru strumienia masy gazu przepływającego ze zbiornika z sorbentem do atmosfery poprzez kapilarę pomiarową.

Przepływomierz bąbelkowy, zliczający ilość pęcherzyków gazu opuszczającego dyszę pomiarową w czasie. Górny zakres pomiarowy ograniczony do około 20 cm3 gazu/min, dolny zakres praktycznie nieograniczony.

Sonda do pomiaru ciśnienia złożowego, pozwala na wiarygodny pomiar ciśnienia gazów towarzyszących ekspolatowanym kopaliną. Ciśnienie złożowe to niezwykle istotny paramet z punktu widzenia analizy zagrożenia metanowego i wyrzutowego.

Kamera introskopowa, umożliwia prowadzenie obserwacji powierzchni otworów badawczych i technologicznych w świetle widzialnym oraz w podczerwieni. Dzięki wysokiej jakości rejestrowanego obrazu pozwala na ocenę wielu cech petrograficznych oraz strukturalnych skał.

Skip to content