Działalność naukowa

Pracownia Mikromerytyki

W Pracowni prowadzone są badania naukowe w dwóch kierunkach. Pierwszy z nich dotyczy zjawisk gazogeodynamicznych, drugi natomiast związany jest z analizą stereologiczną jako metodą ilościowego oznaczania geometrycznej struktury materiałów, a w szczególności skał.

Badania związane ze zjawiskami gazogeodynamicznymi dotyczą następujących aspektów:

  • wyrzutów gazów i skał, w szczególności metanu i węgla,
  • zjawisk sorpcji, filtracji, dyfuzji gazu w materiale porowatym, w szczególności w węglu,
  • metrologii górniczej, w szczególności związanej z obecnością metanu w pokładach węgla kamiennego,
  • sekwestracji CO2.

Badania związane z analizą stereologiczną dotyczą:

  • ilościowego opisu geometrycznej struktury skał i innych materiałów,
  • wykorzystania analizy obrazu i morfologii matematycznej do pomiarów struktur skalnych, odwzorowania i analizy 3D morfologii,
  • powierzchni przełamów skał, kompozytów i innych materiałów.
Skip to content