Nagrody i wyróżnienia

Pracownia Mikromerytyki

Rodzaj i rok wyróżnienia:
Wyróżnienie organizacji IIPNF — International Intellectual Property Network Forum, 2015

Tematyka wyróżnienia:
"Analogue Methane Emission Recorder AMER"

Miejsce wyróżnienia:
Macau International Invention & Innovation Exhibition (MIIE)

Osoby wyróżnione:
dr inż. Norbert Skoczylas
dr inż. Mateusz Kudasik
dr hab. inż. Mirosław Wierzbicki
mgr inż. Tomasz Murzyn

Rodzaj i rok wyróżnienia:
Golden medal Macao International Innovation & Invention Expo, 2015

Tematyka wyróżnienia:
"Analogue Methane Emission Recorder AMER"

Miejsce wyróżnienia:
Macao Innovation and Invention Association

Osoby wyróżnione:
dr inż. Norbert Skoczylas
dr inż. Mateusz Kudasik
dr hab. inż. Mirosław Wierzbicki
mgr inż. Tomasz Murzyn

Rodzaj i rok wyróżnienia:
Gold Prize 26th International Invention & Innovation Exhibition ITEX 2015

Tematyka wyróżnienia:
"Digital Methane Emission Recorder DMER"

Miejsce wyróżnienia:
Malaysian Invention and Design Society

Osoba wyróżniona:
dr inż. Norbert Skoczylas

Rodzaj i rok wyróżnienia:
Nagroda im. Witolda Budryka, 2014

Tematyka wyróżnienia:
Za cykl artykułów poświęconych badaniom układu węgiel-gaz

Miejsce wyróżnienia:
Wydział IV Nauk Technicznych
Polskiej Akademii Nauk

Osoba wyróżniona:
dr inż. Norbert Skoczylas

Rodzaj i rok wyróżnienia:
Silver Prize Macao Innovation & Invention Association, 2013

Tematyka wyróżnienia:
"Manostat — a gas stream source with an accurate pressure regulator"

Miejsce wyróżnienia:
China Association of Invention

Osoby wyróżnione:
dr Jacek Sobczyk
dr inż. Norbert Skoczylas
mgr inż. Mateusz Kudasik
prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński
dr hab. Juliusz Topolnicki

Rodzaj i rok wyróżnienia:
Silver Prize In recognition of excellent and creative efforts to invent, 2011

Tematyka wyróżnienia:
"Low cost flow meter for small mass fluxes of gases. The method and setup for calibration of this and similar devices"

Miejsce wyróżnienia:
Korea Invention Promotion Association

Osoby wyróżnione:
dr Jacek Sobczyk
dr inż. Norbert Skoczylas
mgr inż. Mateusz Kudasik
dr hab. Juliusz Topolnicki

Rodzaj i rok wyróżnienia:
Silver Prize Macao Innovation & Invention Association, 2013

Tematyka wyróżnienia:
"Manostat — a gas stream source with an accurate pressure regulator"

Miejsce wyróżnienia:
China Association of Invention

Osoby wyróżnione:
dr Jacek Sobczyk
dr inż. Norbert Skoczylas
mgr inż. Mateusz Kudasik
prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński
dr hab. Juliusz Topolnicki

Rodzaj i rok wyróżnienia:
Nadanie stopnia górniczego, 2014

Tematyka wyróżnienia:
Dyrektor Górniczy I Stopnia

Miejsce wyróżnienia:
Ministerstwo Gospodarki

Osoba wyróżniona:
dr inż. Norbert Skoczylas

Rodzaj i rok wyróżnienia:
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2014

Tematyka wyróżnienia:
"Manostat — źródło strumienia gazu z precyzyjną stabilizacją ciśnienia"

Miejsce wyróżnienia:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Osoby wyróżnione:
mgr inż. Mateusz Kudasik
dr inż. Norbert Skoczylas
dr hab. Juliusz Topolnicki
dr Jacek Sobczyk
prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński

Rodzaj i rok wyróżnienia:
Konkurs fotograficzny
Pierwsza nagroda

Tematyka wyróżnienia:
"Nauka, Technika, Przemysł"

Miejsce wyróżnienia:
IMG PAN

Osoba wyróżniona:
dr inż. Norbert Skoczylas

Rodzaj i rok wyróżnienia:
Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012

Tematyka wyróżnienia:
"Tani przepływomierz do pomiaru małych strumieni masowych gazu. Metoda i zestaw do kalibracji tego i podobnych urządzeń"

Miejsce wyróżnienia:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Osoby wyróżnione:
dr hab. Juliusz Topolnicki
dr Jacek Sobczyk
dr inż. Norbert Skoczylas
mgr inż. Mateusz Kudasik

Rodzaj i rok wyróżnienia:
Nagroda imienia Prof. Henryka Czeczotta, 2011

Tematyka wyróżnienia:
"Model bezpiecznej eksploatacji górniczej w warunkach kumulacji i koincydencji zagrożeń wentylacyjnych, metanowych i pożarowych"

Miejsce wyróżnienia:
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Osoba wyróżniona:
dr inż. Norbert Skoczylas

Rodzaj i rok wyróżnienia:
Nagroda imienia Prof. Henryka Czeczotta, 2011

Tematyka wyróżnienia:
"Model bezpiecznej eksploatacji górniczej w warunkach kumulacji i koincydencji zagrożeń wentylacyjnych, metanowych i pożarowych"

Miejsce wyróżnienia:
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Osoba wyróżniona:
dr inż. Mirosław Wierzbicki

Członkostwo w organizacjach i komisjach

dr inż. Mirosław Wierzbicki — członek Komisji powołanej przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności wyrzutu metanu i skał oraz wypadku zbiorowego zaistniałego w dniu 22 listopada 2005 r. w KWK "Zofiówka", JSW S.A. (2005)

dr inż. Mirosław Wierzbicki — członek Komisji do spraw Zagrożenia Metanowego oraz Wyrzutami Gazów i Skał w Podziemnych Zakładach Górniczych przy Wyższym Urzędzie Górniczym z siedzibą w Głównym Instytucie Górnictwa, decyzja Nr 42 Prezesa WUG z dnia 22 grudnia 2005 r. (2005-2008)

dr inż. Mirosław Wierzbicki — członek Zespołu ds. analizy przepisów w zakresie prowadzenia robót górniczych w warunkach zagrożenia wyrzutami metanu i skał oraz stosowanej profilaktyki zwalczania tego zagrożenia, decyzja Prezesa WUG z dnia 1 marca 2006 r. Termin zakończenia - 30 września 2006 r. (2006)

dr inż. Mirosław Wierzbicki — członek Komisji powołanej przez Prezesa WUG do spraw opiniowania stanu zagrożenia wodnego i zawałowego oraz podjęcia niezbędnych działań profilaktycznych dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. w Wieliczce od 23 grudnia do 10 września 2009 r., Zarządzenie nr 22 Prezesa WUG (2009)

dr inż. Mirosław Wierzbicki — członek Komisji do spraw Zagrożenia Wyrzutami Gazów i Skał w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Metali powołanej przez Prezesa WUG z dnia 16 września 2009 r. (2009-2010)

dr inż. Mirosław Wierzbicki — członek Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi – Decyzja Prezesa WUG z dnia 7 stycznia 2010 r. (2012)

dr inż. Mirosław Wierzbicki — członek Komitetu Organizacyjnego: The 1 International Scientific and Practical Conference Underground catastrophes: models, forecasting, prevention, National Mining University, September 30 – October 03, 2009, Ukraine, Dnipropetrovsk

Skip to content