Projekty

Pracownia Mikromerytyki

Projekty realizowane w Pracowni Mikromerytyki

Temat Projektu

Kierownik

Sorpcja wymienna CO2/CH4 na materie węglowym w stanie obciążenia okólnego, 2017-2020

Nowatorski system wspomagania oceny zagrożeń gazowych w kopalniach rud miedzi, 2014-2016

Nowe urządzenia i metody analizy układu węgiel-metan, Konkurs Lider, NCBiR, 2013-2015

Narzędzia wspomagania służb wentylacyjnych kopalń w zwalczaniu zagrożenia metanowego i wyrzutowego, oparte na wiedzy i doświadczeniu eksperckim, N R009 0038 06/2009

dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. IMG PAN

Nowoczesne metody zwiększania bezpieczeństwa załóg w aspekcie zagrożenia wyrzutami węgla i metanu w kopalniach eksploatujących węgiel kamienny, 2006-2009

Model bezpiecznej eksploatacji górniczej w warunkach kumulacji i koincydencji zagrożeń wentylacyjnych, metanowych i pożarowych. 0573/R/T02/2007/03, Nr R09 025 03, 2007-2010

dr inż. Mirosław Wierzbicki

Modelowanie migracji zanieczyszczeń wynoszonych przez wodę z podziemnego składowiska odpadów i podsadzonych pustek poeksploatacyjnych, 2002-2005

dr hab. inż. Mariusz R. Sławomirski, prof. IMG PAN

Skip to content