Referencje

Pracownia Mikromerytyki

Pracownia Mikromerytyki IMG PAN była jednostką upoważnioną przez Prezesa WUG do wykonywania zadań rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie zagrożenia metanowego oraz zagrożenia wyrzutami metanu i skał. Nr uprawnień 193/2010. Data ważnosci: 25.05.2013 r.

Zleceniodawca: Główny Instytut Górnictwa

Ocena projektu technicznego eksploatacji pokładu 358/1 w partii D w aspekcie zagrożenia wyrzutami metanu i skał.

Zleceniodawca: Akademia Górniczo-Hutnicza

Wykonanie badań nad efektywnym wykorzystaniem wierceń badawczych dla predykcji zagrożeń gazowych w kopalniach rud miedzi zagrożonych zjawiskami gazo-geodynamicznymi.

Zleceniodawca: KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe

Badanie prób skalnych pod względem zagrożeń gazowych.

Zleceniodawca: KWK "Pniówek" Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Wyniki badania i opinia w sprawie zagrożenia metanowego i wyrzutami metanu i skał w chodniku C-3 w pokładzie 404/1.

Zleceniodawca: KWK "Brzeszcze" Kompania Węglowa S.A.

Ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał chodniku badawczym ściany 814 w pokł. 352 wsch. poziom: 740-900 m.

Ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał w przekopie chodnik taśmowy ściany 121 – nr kopalniany 551 w pokładzie 364 partia zachodnia, poziom: 740-900 m.

Zleceniodawca: KWK "Borynia-Zofiówka", Ruch Borynia, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał w przekopie D, w pokładzie 358/1 KWK "Budryk": Ocena stanu zagrożenia i określenie przyczyn wyrzutu metanu i skał w Pochylni D odstawczej pokł. 358/1 zaistniałego w dniu 11.05.2012 r. w JSW S.A. KWK "Budryk".

Ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał w Pochylni D odstawczej pokł. 358/1 z uwzględnieniem własności sorpcyjnych węgla w JSW S.A, KWK "Budryk".

Ocena stanu zagrożenia i określenie przyczyn wyrzutu metanu i skał w Pochylni D odstawczej pokł. 358/1 zaistniałego w dniu 11.05.2012 r. w JSW S.A., KWK "Budryk".

Zleceniodawca: KWK "Borynia-Zofiówka", Ruch Zofiówka, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał w chodniku C-30 w pokładzie 415/1-2 KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia".

Wyniki badania i opinia w sprawie zagrożenia wyrzutami metanu i skał w pochylni F-34 w pokładzie 406/2-3 KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia".

Wyniki badania zagrożenia metanowego i stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych w ścianie B-31 pokł. 407/1-2.

Opracowanie prognozy metanowości bezwzględnej chodnika F-33 w pokładzie 406/2-3 w KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia".

Opracowanie prognozy metanowości bezwzględnej chodnika F-33a w pokładzie 406/2-3 w KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia".

Zleceniodawca: KWK "Budryk", Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał w przekopie D, w pokładzie 358/1 KWK "Budryk": Ocena stanu zagrożenia i określenie przyczyn wyrzutu metanu i skał w Pochylni D odstawczej pokł. 358/1 zaistniałego w dniu 11.05.2012 r. w JSW S.A. KWK "Budryk".

Ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał w Pochylni D odstawczej pokł. 358/1 z uwzględnieniem własności sorpcyjnych węgla w JSW S.A, KWK "Budryk".

Ocena stanu zagrożenia i określenie przyczyn wyrzutu metanu i skał w Pochylni D odstawczej pokł. 358/1 zaistniałego w dniu 11.05.2012 r. w JSW S.A., KWK "Budryk".

Skip to content