Projekty

Pracownia Odkształceń Skał

Projekty realizowane w Pracowni Odkształceń Skał

Temat Projektu

Kierownik

Opracowanie modelu przemieszczeń poziomych wywołanych podziemną eksploatacją górniczą z uwzględnieniem ich wpływu na obiekty budowlane, 2011-2013

Skip to content