Prace statutowe

Pracownia Wentylacji Kopalń

Prace statutowe realizowane w Pracowni Wentylacji Kopalń w roku 2018

Zadanie 2: Wieloskalowe modelowanie przepływów w sieciach przewodów zamkniętych.

Podzadanie 2.1: Koncepcja badań dla wyznaczenia istotnych w aspekcie przepływów wieloskalowych wielkości w wybranych modelach turbulencji.

Podzadanie 2.2: Projekt oraz realizacja modułowego systemu do pomiaru prędkości przepływu powietrza, temperatury, wilgotności i stężenia metanu.

Podzadanie 2.3: Eksperyment zasadniczy (laboratorium + in situ).

Podzadanie 2.4: Rozwój kodu programu VentGraph-Plus.

Skip to content