w roku 2016

Pracownia Wentylacji Kopalń

Prace statutowe zrealizowane w Pracowni Wentylacji Kopalń w roku 2016

Zadanie 2: Modelowanie procesów przepływu płynów w obecności zakłóceń w złożonych strukturach sieci przewodów zamkniętych.

Podzadanie 2.1: Rozwój efektywnych narzędzi komputerowych do wariantowych symulacji procesu przewietrzana z dostępem do czujników systemu gazometrycznego kopalni.

Podzadanie 2.2: Badanie czasowych i przestrzennych rozkładów stężeń metanu w rejonie ściany z zastosowaniem metod CFD.

Podzadanie 2.3: Zastosowanie ciągłego monitoringu metanowości wentylacyjnej, przy wykorzystaniu stacjonarnego urządzenia do quasi punktowego pomiaru prędkości przepływu powietrza i stężenia metanu.

Podzadanie 2.4: Czynniki wpływające na intensyfikację wydzielania metanu z przestrzeni zrobów ściany wentylowanej systemem na "U".

Skip to content