w roku 2017

Pracownia Wentylacji Kopalń

Prace statutowe zrealizowane w Pracowni Wentylacji Kopalń w roku 2017

Zadanie 2: Numeryczne i fizyczne modelowanie przewietrzania rejonu ściany wydobywczej jako narzędzie dla poprawy wydajności i bezpieczeństwa eksploatacji pokładów węgla.

Podzadanie 2.1: Przygotowanie i realizacja eksperymentów laboratoryjnych i in-situ.

Podzadanie 2.2: Symulacje 1D, 2D i 3D w rejonie ściany.

Podzadanie 2.3: Monitoring in-situ w rejonie ściany.

Podzadanie 2.4: Sterowanie kompleksem wydobywczym w rejonie ściany.

Skip to content