27.04.2023Zapytanie ofertowe 1/04/2023 na dostawę „Analizatora odpowiedzi częstotliwościowej wraz z modułem do analizy impedancji oraz bocznikiem pomiarowym do EIS”

labelZapytania ofertowe

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji - 1/04/2023 na dostawę  "Analizatora odpowiedzi częstotliwościowej wraz z modułem do analizy impedancji oraz bocznikiem pomiarowym do EIS". Zapraszamy do złożenia ofert w siedzibie Zamawiającego/przesłanie drogą pocztową - Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk, ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków do dnia 5.05.2023r do godziny 10:00. lub przesłane drogą e-mail na adres: wioletta.dragan@imgpan.pl. W przypadku pytań, prosimy o kontakt: wioletta.dragan@imgpan.pl.

Dokumenty postępowania znajdują się poniżej:

zapytanie ofertowe_1_04_2023 - dokumentacja na stronę (ZIP)

 

Informacja o rozstrzygnięciu:

zapytanie ofertowe_1_04_2023 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

 

Skip to content