Skip to content

Division of Rock Deformation

Badania prowadzone w Pracowni Odkształceń Skał obejmują następujące kierunki:

 • badania właściwości fizycznych skał,
 • pomiary deformacji górotworu in situ,
 • wpływ eksploatacji podziemnej na powierzchnię,
 • modelowanie numeryczne,
 • badania modelowe na ośrodku sypkim.

Najważniejsze osiągnięcia

z zakresu właściwości fizycznych skał:

 • techniki badania fluktuacji odkształceń w ośrodku sypkim,
 • kontrola momentu zginającego próbkę ściskaną osiowo,
 • techniki badania właściwości skał pod wysokim ciśnieniem,
 • pomiar odkształceń ciała stałego pod ciśnieniem,
 • właściwości skał,
 • metodyka badawcza.

z zakresu badań modelowych na ośrodku sypkim:

 • metodyka badawcza,
 • określenie optymalnych metod eksploatacji w celu minimalizacji wpływów na powierzchnię.

z zakresu modelowania numerycznego:

 • współpraca budynków z odkształcającym się podłożem,
 • dobór praw materiałowych dla materiałów geologicznych.

z zakresu deformacji górotworu:

 • tensometria gruntowa,
 • fleksyjne deformacje linii i powierzchni materialnych,
 • uzupełnienie obowiązującej Klasyfikacji Ochrony Terenów Górniczych o dynamiczne wskaźniki deformacji,
 • określenie skutków okresowych zatrzymań frontu eksploatacyjnego na powierzchnię terenu.
Skip to content