Przejdź do treści

Instytut Mechaniki Górotworu

Polskiej Akademii Nauk

Przedmiotem działalności Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, jest prowadzenie badań naukowych z zakresu fizyki skał, fizykochemii przepływów cieczy i gazów, geomechaniki, geotechniki, technologii górniczych oraz wybranych zagadnień inżynierii środowiska

Instytut Mechaniki Górotworu

Polskiej Akademii Nauk


Instytut rozwija metody pomiarowe, a dzięki posiadanej unikalnej aparaturze prowadzi eksperymentalne badania w laboratoriach i na obiektach rzeczywistych oraz eksperymenty numeryczne. Zdobyta wiedza, unikalna aparatura pomiarowa i wykwalifikowane kadry umożliwiły utworzenie Laboratorium Wzorcującego Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe, które w roku 2008 uzyskało akredytację nr AP 118.

Instytut Mechaniki Górotworu

Polskiej Akademii Nauk

Działalność naukowa IMG PAN koncentruje się na badaniach podstawowych poznawczych oraz stosowanych. W znacznej mierze związana jest z ciągle aktualną problematyką naukową dotyczącą górnictwa, zwłaszcza w zakresie inżynierii bezpieczeństwa prowadzenia prac podziemnych i ich wpływu na środowisko.

Aktualności

Zawiadomienie o kolokwium habilitacyjnym

Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk zawiadamia, że dnia 16 lipca 2024 roku, o godz. 10.00 w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie ul. W. Re…

1/11/2023 – Dostawa – bezzałogowego statku powietrznego (drona) wraz z wyposażeniem dodatkowym

Szanowni Państwo, informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych – 1/11/2023 „Dostawa bezzałogowego statku powietrznego (dron…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej MSc Leticii Teixeira Palla Braga

O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie zawiadamiamy, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej: „Laboratory analysis of exchange sorption in coal under confining pressure conditions with reference to the descript…

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata 2023 oraz 2024

Zgodnie z decyzją 69/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia procedury postępowania w zakresie badania i zatwierdzani…

Wybory do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk

Rozpoczął się proces wyborczy do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk.   Wybory członków do Komitetów Naukowych będą się odbywały przy pomocy elektronicznego systemu wyborczego Polskiej Akade…

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą, wśród której znajdą Państwo szeroki wybór przyrządów pomiarowych projektowanych i wykonywanych w IMG PAN oraz usług związanych z pomiarami i ekspertyzami wentylacyjnymi, badaniami stereologicznymi i wytrzymałościowymi skał. Oferujemy również usługi związane z wzorcowaniem przyrządów pomiarowych w akredytowanym laboratorium wzorcującym.

Pracownie

Pracownia Metrologii Przepływów
Pracownia Odkształceń Skał
Pracownia Wentylacji Kopalń

Laboratoria

Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

Laboratorium Systemów Pomiarowych

Laboratorium Systemów Pomiarowych

Laboratorium Optycznych Metod Pomiarowych

Laboratorium Optycznych Metod Pomiarowych

Skip to content