Przejdź do treści

Instytut Mechaniki Górotworu

Polskiej Akademii Nauk

Przedmiotem działalności Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, jest prowadzenie badań naukowych z zakresu fizyki skał, fizykochemii przepływów cieczy i gazów, geomechaniki, geotechniki, technologii górniczych oraz wybranych zagadnień inżynierii środowiska

Instytut Mechaniki Górotworu

Polskiej Akademii Nauk


Instytut rozwija metody pomiarowe, a dzięki posiadanej unikalnej aparaturze prowadzi eksperymentalne badania w laboratoriach i na obiektach rzeczywistych oraz eksperymenty numeryczne. Zdobyta wiedza, unikalna aparatura pomiarowa i wykwalifikowane kadry umożliwiły utworzenie Laboratorium Wzorcującego Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe, które w roku 2008 uzyskało akredytację nr AP 118.

Instytut Mechaniki Górotworu

Polskiej Akademii Nauk

Działalność naukowa IMG PAN koncentruje się na badaniach podstawowych poznawczych oraz stosowanych. W znacznej mierze związana jest z ciągle aktualną problematyką naukową dotyczącą górnictwa, zwłaszcza w zakresie inżynierii bezpieczeństwa prowadzenia prac podziemnych i ich wpływu na środowisko.

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą, wśród której znajdą Państwo szeroki wybór przyrządów pomiarowych projektowanych i wykonywanych w IMG PAN oraz usług związanych z pomiarami i ekspertyzami wentylacyjnymi, badaniami stereologicznymi i wytrzymałościowymi skał. Oferujemy również usługi związane z wzorcowaniem przyrządów pomiarowych w akredytowanym laboratorium wzorcującym.

Pracownia Metrologii Przepływów

Pracownia Metrologii Przepływów

Obszarem działalności Pracowni są metody pomiaru parametrów środowiska oraz parametrów pochodnych związanych z ich czasową i przestrzenną analizą.

Pracownia Mikromerytyki

Pracownia Mikromerytyki

Pracownia prowadzi badania dotyczące zjawisk gazogeodynamicznych oraz analizy stereologicznej jako metody ilościowego oznaczania geometrycznej struktury materiałów, w szczególności skał.

Pracownia Odkształceń Skał

Pracownia Odkształceń Skał

Działalność Pracowni obejmuje badania właściwości fizycznych skał, pomiary deformacji górotworu in situ, wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię oraz modelowanie numeryczne.

Pracownia Wentylacji Kopalń

Pracownia Wentylacji Kopalń

Tematyka prac badawczych związana jest ze stanami nieustalonymi przepływów powietrza i gazów w kopalnianej sieci wentylacyjnej.

Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe
Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe
Laboratorium Systemów Pomiarowych
Laboratorium Systemów Pomiarowych
Laboratorium Optycznych Metod Pomiarowych
Laboratorium Optycznych Metod Pomiarowych
Skip to content