Skip to content

Laboratory of Optical Measurement Methods

Historia stosowania metod optycznych w IMG PAN sięga lat 70. XX wieku. Nawiązano wtedy ponad 20-letnią współpracę z (nieistniejącym dzisiaj) Max-Planck Institut für Strommüngsforschung w Getyndze. Rezultatem tej współpracy były m.in. obustronne staże naukowe realizowane przez pracowników IMG PAN oraz MPIfS. Wymiana myśli oraz doświadczeń przyczyniła się do pogłębienia wiedzy z zakresu mechaniki płynów, termoanemometrii oraz wizualizacji przepływów.

Obecnie w Laboratorium Optycznych Metod Pomiarowych (LOMP) oferuje pomiary badania i ekspertyzy z zakresu:

  • prędkości przepływu płynu przy użyciu anemometrii obrazowej PIV
  • odkształceń przewodów elastycznych i skał
  • opływu płynu wokół modeli
  • przepływu płynów w zamkniętych obiektach
  • analizy szybkich procesów przy użyciu kamer
  • przepływów wielofazowych

Laboratorium wyposażone jest w tunel aerodynamiczny przystosowany do pomiarów przy użyciu cyfrowej anemometrii obrazowej PIV.

Skip to content