Skip to content

Division of Micromeritics

W Pracowni prowadzone są badania naukowe w dwóch kierunkach. Pierwszy z nich dotyczy zjawisk gazogeodynamicznych, drugi natomiast związany jest z analizą stereologiczną jako metodą ilościowego oznaczania geometrycznej struktury materiałów, a w szczególności skał.

Badania związane ze zjawiskami gazogeodynamicznymi dotyczą następujących aspektów:

  • wyrzutów gazów i skał, w szczególności metanu i węgla,
  • zjawisk sorpcji, filtracji, dyfuzji gazu w materiale porowatym, w szczególności w węglu,
  • metrologii górniczej, w szczególności związanej z obecnością metanu w pokładach węgla kamiennego,
  • sekwestracji CO2.

Badania związane z analizą stereologiczną dotyczą:

  • ilościowego opisu geometrycznej struktury skał i innych materiałów,
  • wykorzystania analizy obrazu i morfologii matematycznej do pomiarów struktur skalnych, odwzorowania i analizy 3D morfologii,
  • powierzchni przełamów skał, kompozytów i innych materiałów.

Projekty realizowane w Pracowni Mikromerytyki

TEMAT PROJEKTUKIEROWNIK
Sorpcja wymienna CO2/CH4 na materie węglowym w stanie obciążenia okólnego, 2017-2020dr hab. inż. Norbert Skoczylas, prof. IMG PAN
Nowatorski system wspomagania oceny zagrożeń gazowych w kopalniach rud miedzi, 2014-2016mgr inż. Mateusz Kudasik
Nowe urządzenia i metody analizy układu węgiel-metan, Konkurs Lider, NCBiR, 2013-2015dr inż. Norbert Skoczylas
Narzędzia wspomagania służb wentylacyjnych kopalń w zwalczaniu zagrożenia metanowego i wyrzutowego, oparte na wiedzy i doświadczeniu eksperckim, N R009 0038 06/2009dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. IMG PAN
Nowoczesne metody zwiększania bezpieczeństwa załóg w aspekcie zagrożenia wyrzutami węgla i metanu w kopalniach eksploatujących węgiel kamienny, 2006-2009prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński
Modelowanie migracji zanieczyszczeń wynoszonych przez wodę z podziemnego składowiska odpadów i podsadzonych pustek poeksploatacyjnych, 2002-2005dr hab. inż. Mariusz R. Sławomirski, prof. IMG PAN

Referencje

Pracownia Mikromerytyki IMG PAN była jednostką upoważnioną przez Prezesa WUG do wykonywania zadań rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie zagrożenia metanowego oraz zagrożenia wyrzutami metanu i skał. Nr uprawnień 193/2010. Data ważnosci: 25.05.2013 r.

ZLECENIODAWCAZakres badań
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAOcena projektu technicznego eksploatacji pokładu 358/1 w partii D w aspekcie zagrożenia wyrzutami metanu i skał.
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZAWykonanie badań nad efektywnym wykorzystaniem wierceń badawczych dla predykcji zagrożeń gazowych w kopalniach rud miedzi zagrożonych zjawiskami gazo-geodynamicznymi.
KGHM CUPRUM SP. Z O.O. CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEBadanie prób skalnych pod względem zagrożeń gazowych.
KWK “PNIÓWEK” JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.Wyniki badania i opinia w sprawie zagrożenia metanowego i wyrzutami metanu i skał w chodniku C-3 w pokładzie 404/1.
KWK “BRZESZCZE” KOMPANIA WĘGLOWA S.A.Ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał chodniku badawczym ściany 814 w pokł. 352 wsch. poziom: 740-900 m
Ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał w przekopie chodnik taśmowy ściany 121 – nr kopalniany 551 w pokładzie 364 partia zachodnia, poziom: 740-900 m.
KWK “BORYNIA-ZOFIÓWKA”, RUCH BORYNIA, JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.Ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał w przekopie D, w pokładzie 358/1 KWK “Budryk”: Ocena stanu zagrożenia i określenie przyczyn wyrzutu metanu i skał w Pochylni D odstawczej pokł. 358/1 zaistniałego w dniu 11.05.2012 r. w JSW S.A. KWK “Budryk”.
Ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał w Pochylni D odstawczej pokł. 358/1 z uwzględnieniem własności sorpcyjnych węgla w JSW S.A, KWK “Budryk”.
Ocena stanu zagrożenia i określenie przyczyn wyrzutu metanu i skał w Pochylni D odstawczej pokł. 358/1 zaistniałego w dniu 11.05.2012 r. w JSW S.A., KWK “Budryk”.
Ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał w chodniku C-30 w pokładzie 415/1-2 KWK “Borynia-Zofiówka” Ruch “Borynia”.
Wyniki badania i opinia w sprawie zagrożenia wyrzutami metanu i skał w pochylni F-34 w pokładzie 406/2-3 KWK “Borynia-Zofiówka” Ruch “Borynia”.
Wyniki badania zagrożenia metanowego i stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych w ścianie B-31 pokł. 407/1-2.
Opracowanie prognozy metanowości bezwzględnej chodnika F-33 w pokładzie 406/2-3 w KWK “Borynia-Zofiówka” Ruch “Borynia”.
Opracowanie prognozy metanowości bezwzględnej chodnika F-33a w pokładzie 406/2-3 w KWK “Borynia-Zofiówka” Ruch “Borynia”.
ZLECENIODAWCA: KWK “BUDRYK”, JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.Ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał w przekopie D, w pokładzie 358/1 KWK “Budryk”: Ocena stanu zagrożenia i określenie przyczyn wyrzutu metanu i skał w Pochylni D odstawczej pokł. 358/1 zaistniałego w dniu 11.05.2012 r. w JSW S.A. KWK “Budryk”.
Ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał w Pochylni D odstawczej pokł. 358/1 z uwzględnieniem własności sorpcyjnych węgla w JSW S.A, KWK “Budryk”.
Ocena stanu zagrożenia i określenie przyczyn wyrzutu metanu i skał w Pochylni D odstawczej pokł. 358/1 zaistniałego w dniu 11.05.2012 r. w JSW S.A., KWK “Budryk”.
Skip to content