Seminars

Seminar 9.01

Robin Lainé
INSA Haut de FranceSystem for positioning of thermoanemometers and example of application for air velocity analysis in a mine gallery

25.04.2018

Seminar

dr inż. Tomasz Stoch
Akademia Górniczo-Hutnicza w KrakowiePrzemieszczenia poziome jako źródło danych o deformacji terenu górniczego

12.04.2018

Seminar

dr hab. inż. Tomasz Niemiec
MPL Technology Katowice Sp. z o.o.Wybrane problemy rektyfikacji obiektów budowlanych na terenach górniczych

08.01.2018

Seminar

Julien Proy
ENSIAME, Université de Valenciennes et du Hainaut-CambrésisMeasuring instruments interaction in the wind tunnel

26.10.2017

Seminar

INVITATION to the lecture Wykorzystanie czujników pracujących w systemie rozproszonym do detekcji poziomu zagrożenia metanowego w miejscu przebywania załogi mgr inż. Piotr ...

19.10.2017

Seminar

mgr inż. Mateusz Dudek
Instytut Mechaniki Górotworu PANProjekt miejskiej kolei linowej w Krakowie

Skip to content