Przejdź do treści

Laboratorium Optycznych Metod Pomiarowych

Laboratorium Optycznych Metod Pomiarowych

Historia stosowania metod optycznych w IMG PAN sięga lat 70. XX wieku. Nawiązano wtedy ponad 20-letnią współpracę z (nieistniejącym dzisiaj) Max-Planck Institut für Strommüngsforschung w Getyndze. Rezultatem tej współpracy były m.in. obustronne staże naukowe realizowane przez pracowników IMG PAN oraz MPIfS. Wymiana myśli oraz doświadczeń przyczyniła się do pogłębienia wiedzy z zakresu mechaniki płynów, termoanemometrii oraz wizualizacji przepływów.

Jednym z owoców tej współpracy jest Laboratorium Optycznych Metod Pomiarowych (LOMP), którego działalność koncentruje się na wykorzystaniu przede wszystkim optycznych metod pomiarowych w mechanice ośrodków ciągłych. Typowe obszary zastosowania to: przypływy gazów i cieczy, przemieszczenia i odkształcenia ciał stałych, przepływy wielofazowe.

Oferujemy badania i ekspertyzy z zakresu:

  • przepływu płynów,
  • odkształceń i przemieszczeń ciał stałych,
  • przepływu płynu w modelach,
  • analizy szybkich procesów przepływowych/odkształceniowych o charakterze periodycznym i nieperiodycznym,
  • przepływów wielofazowych.

Laboratorium wyposażone jest w Tunel Aerodynamiczny Niskich Prędkości o Obiegu Zamkniętym (TANPOZ) przystosowany do pomiarów z wykorzystaniem różnych rodzajów metod optycznych, w tym cyfrowej anemometrii obrazowej (PIV — Particle Image Velocimetry).

Skip to content