Dyrekcja

dr hab. inż. Przemysław Skotniczny

Dyrektor Instytutu

skotniczny@imgpan.pl

Telefon: 12 637-28-84

Telefon wewnętrzny: 36

Pokój nr 202

dr hab. inż. Jerzy Krawczyk prof. IMG PAN

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

krawczyk@imgpan.pl

Telefon: 12 637-28-84

Telefon wewnętrzny: 30

Pokój nr 205

mgr inż. Alicja Ziemba

Asystent Dyrektora

biuro12@imgpan.pl

Telefon: 12 637-28-84

Telefon wewnętrzny: 36

Pokój nr 204

mgr Barbara Dziukiewicz

Główny Księgowy Instytutu

dziukiewicz@imgpan.pl

Telefon: 12 637-26-72

Telefon wewnętrzny: 77

Pokój nr 105