Dyrekcja

dr hab. inż. Przemysław Skotniczny, prof. IMG PAN

Dyrektor Instytutu

skotniczny@imgpan.pl

Telefon: +48 12 637 62 00

Telefon wewnętrzny: 36

dr hab. inż. Krzysztof Tajduś prof. IMG PAN

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

tajdus@imgpan.pl

Telefon: +48 12 637 62 00

Telefon wewnętrzny: 55

mgr inż. Alicja Ziemba

Asystentka Dyrektora

biuro12@imgpan.pl

Telefon: +48 12 637 62 00

Telefon wewnętrzny: 36

mgr Barbara Dziukiewicz

Główny Księgowy Instytutu

dziukiewicz@imgpan.pl

Telefon: +48 12 637 62 00

Telefon wewnętrzny: 77