Przetargi

29.09.2020

PN/06/2020 Ogłoszenie o zamówieniu rozbudowę analizatora Micromeritics ASAP 2020 C,MP o moduł sorpcji par i rozpuszczalników

Oznaczenie sprawy: PN/06/2020. Data zamieszczenia: 29.09.2020. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 ...

17.09.2020

PN/05/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty

Oznaczenie sprawy: PN/05/2020 Data zamieszczenia: 17.09.2020 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia ...

14.09.2020

PN/05/2020 Informacja z otwarcia ofert

Oznaczenie sprawy: PN/05/2020 Data zamieszczenia: 14.09.2020 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia ...

03.09.2020

PN/05/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę przepływomierza ultradźwiękowego z akcesoriami

Oznaczenie sprawy: PN/05/2020. Data zamieszczenia: 03.09.2020. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 ...

20.08.2020

PN/03/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty w części 1. i unieważnieniu części 2.

Oznaczenie sprawy: PN/03/2020 Data zamieszczenia: 20.08.2020 Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej ...

18.08.2020

PN/03/2020 Informacja z otwarcia ofert

Oznaczenie sprawy: PN/03/2020 Data zamieszczenia: 18.08.2020 Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej ...

14.08.2020

PN/04/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty

Oznaczenie sprawy: PN/04/2020 Data zamieszczenia: 14.08.2020 Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej ...

07.08.2020

PN/03/2020 Zmiana treści załącznika 1 do SIWZ, zmiana terminu

Oznaczenie sprawy: PN/03/2020. Data zamieszczenia: 07.08.2020. Uprzejmie informujemy, że załącznik nr. 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę przyrządów pomiarowych został ...

03.08.2020

PN/04/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sond do pomiaru poziomu wody wraz z wyposażeniem dodatkowym

Oznaczenie sprawy: PN/04/2020. Data zamieszczenia: 03.08.2020. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę sond do pomiaru poziomu wody wraz z wyposażeniem ...

03.08.2020

PN/03/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę przyrządów pomiarowych

Oznaczenie sprawy: PN/03/2020. Data zamieszczenia: 03.08.2020. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę przyrządów pomiarowych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone ...

27.07.2020

PN/02/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty

Oznaczenie sprawy: PN/02/2020. Data zamieszczenia: 27.07.2020. Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie ...

3.07.2020

PN/02/2020 Informacja z otwarcia ofert

Oznaczenie sprawy: PN/02/2020. Data zamieszczenia: 3.07.2020. Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej ...

30.06.2020

PN/02/2020 Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Oznaczenie sprawy: PN/02/2020. Data zamieszczenia: 30.06.2020. Dotyczy: przedłużenia terminu składania ofert na modernizację i remont maszyny wytrzymałościowej Instron 8500 Rock ...

23.06.2020

PN/02/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację hydraulicznej maszyny wytrzymałościowej

Oznaczenie sprawy: PN/02/2020. Data zamieszczenia: 23.06.2020. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na modernizację i remont maszyny wytrzymałościowej Instron 8500 Rock Testing ...

17.06.2020

PN/01/2020 Informacja o unieważnieniu oferty

Oznaczenie sprawy: PN/01/2020 Data zamieszczenia: 17.06.2020 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej ...

15.06.2020

PN/01/2020 Informacja z otwarcia ofert

Oznaczenie sprawy: PN/01/2020 Data zamieszczenia: 15.06.2020 Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej ...

Skip to content