Przetargi

06.09.2021

PZP 4/08/2021: dostawa zmotoryzowanego mikroskopu polaryzacyjnego w układzie prostym do Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

PZP 4/08/2021: dostawa zmotoryzowanego mikroskopu polaryzacyjnego w układzie prostym do Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Link do listy postępowań na platformie ...

31.08.2021

PZP 3/08/2021 dostawa: przyrządów monitorujących z systemem obsługi danych, przyrządów monitorujących działających w systemie autonomicznym/bezprzewodowym, odbiornika GNNS wraz z osprzętem do Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

PZP/3/08/2021:dostawa: przyrządów monitorujących z systemem obsługi danych, przyrządów monitorujących działających w systemie autonomicznym/bezprzewodowym, odbiornika GNNS wraz z osprzętem do ...

27.08.2021

PZP 2/08/2021 dostawa komory klimatycznej do stymulacji warunków środowiska do Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk

PZP 2/08/2021 dostawa komory klimatycznej do stymulacji warunków środowiska do Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk.Link do listy postępowań na platformie EPZ: ...

18.08.2021

PZP 1/08/2021 – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

PZP 1/08/2021 dostawa: przyrządów monitorujących z systemem obsługi danych, przyrządów monitorujących działających w systemie autonomicznym/bezprzewodowym, odbiornika GNNS wraz z osprzętem do ...

16.08.2021

PZP 1/08/2021 dostawa: przyrządów monitorujących z systemem obsługi danych, przyrządów monitorujących działających w systemie autonomicznym/bezprzewodowym, odbiornika GNNS wraz z osprzętem do Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

PZP 1/08/2021 dostawa: przyrządów monitorujących z systemem obsługi danych, przyrządów monitorujących działających w systemie autonomicznym/bezprzewodowym, odbiornika GNNS wraz z osprzętem do ...

29.09.2020

PN/06/2020 Ogłoszenie o zamówieniu rozbudowę analizatora Micromeritics ASAP 2020 C,MP o moduł sorpcji par i rozpuszczalników

Oznaczenie sprawy: PN/06/2020.Data zamieszczenia: 29.09.2020.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 ...

17.09.2020

PN/05/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty

Oznaczenie sprawy: PN/05/2020 Data zamieszczenia: 17.09.2020Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia ...

14.09.2020

PN/05/2020 Informacja z otwarcia ofert

Oznaczenie sprawy: PN/05/2020 Data zamieszczenia: 14.09.2020Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia ...

03.09.2020

PN/05/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę przepływomierza ultradźwiękowego z akcesoriami

Oznaczenie sprawy: PN/05/2020. Data zamieszczenia: 03.09.2020.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 ...

20.08.2020

PN/03/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty w części 1. i unieważnieniu części 2.

Oznaczenie sprawy: PN/03/2020 Data zamieszczenia: 20.08.2020Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej ...

18.08.2020

PN/03/2020 Informacja z otwarcia ofert

Oznaczenie sprawy: PN/03/2020 Data zamieszczenia: 18.08.2020Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej ...

14.08.2020

PN/04/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty

Oznaczenie sprawy: PN/04/2020 Data zamieszczenia: 14.08.2020Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej ...

07.08.2020

PN/03/2020 Zmiana treści załącznika 1 do SIWZ, zmiana terminu

Oznaczenie sprawy: PN/03/2020. Data zamieszczenia: 07.08.2020.Uprzejmie informujemy, że załącznik nr. 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę przyrządów pomiarowych został ...

03.08.2020

PN/04/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sond do pomiaru poziomu wody wraz z wyposażeniem dodatkowym

Oznaczenie sprawy: PN/04/2020. Data zamieszczenia: 03.08.2020.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę sond do pomiaru poziomu wody wraz z wyposażeniem ...

03.08.2020

PN/03/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę przyrządów pomiarowych

Oznaczenie sprawy: PN/03/2020. Data zamieszczenia: 03.08.2020.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę przyrządów pomiarowych.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone ...

Skip to content