Aktualności

15.01.2021

Zmiana Inspektora Danych Osobowych

Zgodnie z zarządzeniem (4/2021) Dyrektora Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk nastąpiła zmiana Inspektora Danych Osobowych. Jako Inspektor Danych Osobowych powołana została Pani ...

28.12.2020

PZU/03/2020 – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. usługi sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w IMG PAN w Krakowie

Oznaczenie sprawy: PZU/03/2020. Data zamieszczenia: 28.12.2020. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. usługi sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w IMG PAN w ...

21.12.2020

PZU/03/2020 – Zawiadomienie zamawiającego o przedłużeniu terminu składania ofert na usługę sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w budynku IMG PAN w Krakowie.

Oznaczenie sprawy: PZU/03/2020. Data zamieszczenia: 21.12.2020. Przedłużono termin składania ofert do dnia 28 grudnia 2020 godz. 10:00. Szczegóły w załączniku.

16.12.2020

PZU/03/2020 Zaproszenie do składania ofert na usługę sprzątania pomieszczeń i utrzymanie czystości w budynku IMG PAN w Krakowie przy ul. Reymonta 27 zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr. 1

Oznaczenie sprawy: PZU/03/2020. Data zamieszczenia: 16.12.2020. Zaproszenie do składania ofert na usługę sprzątania pomieszczeń i utrzymanie czystości w budynku IMG PAN w Krakowie przy ul ...

19.11.2020

Oferta pracy – specjalista do spraw kadr i płac

Instytut Mechaniki Górotworu PAN poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista do spraw kadr i płac, wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznanie się z ofertą. Specjalista do spraw ...

19.11.2020

Oferta pracy – samodzielna księgowa

Instytut Mechaniki Górotworu PAN poszukuje pracownika na stanowisko: Samodzielna Księgowa, wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznanie się z ofertą. Samodzielna księgowa Zadania na ...

29.09.2020

PN/06/2020 Ogłoszenie o zamówieniu rozbudowę analizatora Micromeritics ASAP 2020 C,MP o moduł sorpcji par i rozpuszczalników

Oznaczenie sprawy: PN/06/2020. Data zamieszczenia: 29.09.2020. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 ...

17.09.2020

PZU/02/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty

Oznaczenie sprawy: PZU/02/2020. Data zamieszczenia: 17.09.2020. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo ...

17.09.2020

PN/05/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty

Oznaczenie sprawy: PN/05/2020 Data zamieszczenia: 17.09.2020 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia ...

14.09.2020

PN/05/2020 Informacja z otwarcia ofert

Oznaczenie sprawy: PN/05/2020 Data zamieszczenia: 14.09.2020 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia ...

09.09.2020

PZU/02/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych

Oznaczenie sprawy: PZU/02/2020. Data zamieszczenia: 09.09.2020. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo ...

03.09.2020

PN/05/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę przepływomierza ultradźwiękowego z akcesoriami

Oznaczenie sprawy: PN/05/2020. Data zamieszczenia: 03.09.2020. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 ...

20.08.2020

PN/03/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty w części 1. i unieważnieniu części 2.

Oznaczenie sprawy: PN/03/2020 Data zamieszczenia: 20.08.2020 Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej ...

18.08.2020

PN/03/2020 Informacja z otwarcia ofert

Oznaczenie sprawy: PN/03/2020 Data zamieszczenia: 18.08.2020 Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej ...

14.08.2020

PN/04/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty

Oznaczenie sprawy: PN/04/2020 Data zamieszczenia: 14.08.2020 Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej ...

07.08.2020

PN/03/2020 Zmiana treści załącznika 1 do SIWZ, zmiana terminu

Oznaczenie sprawy: PN/03/2020. Data zamieszczenia: 07.08.2020. Uprzejmie informujemy, że załącznik nr. 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę przyrządów pomiarowych został ...

Skip to content