Postępowania rozwojowe

22.11.2018

Obrona pracy doktorskiej – Marta Skiba

Temat rozprawy: Badanie właściwości strukturalnych i petrograficznych węgla w aspekcie zagrożenia metanowego przy wykorzystaniu metod analizy obrazu i sztucznych sieci neuronowychDoktorant: ...

18.10.2017

Obrona pracy doktorskiej – Barbara Dutka

Obrona doktorska mgr inż. Barbara Dutka
Ocena wpływu gradientu geotermicznego na proces sorpcji metanu w węglu kamienny

10.06.2015

Obrona pracy doktorskiej – Mateusz Kudasik

Temat rozprawy: Porównanie wartości wybranych parametrów opisujących procesy sorpcji i transportu gazów w próbkach węgla kamiennego przy zastosowaniu różnych metod pomiarowychDoktorant:  mgr ...

Skip to content