Przejdź do treści

Pracownia Metrologii Przepływów

Tematyka naukowo-badawcza Pracowni

Pracownia specjalizuje się w rozwijaniu metod pomiaru parametrów środowiskowych (takich jak: temperatura, wilgotność oraz prędkość przepływu gazu) oraz ich czasowej i przestrzennej analizy. Badania koncentrują się na doskonaleniu istniejących oraz opracowywaniu nowych technik pomiarowych.

Główne obszary badawcze Pracowni

 1. Przewietrzanie i przepływ gazów:
  • Opracowywanie oryginalnych metod pomiaru prędkości przepływu, w tym technik bezwzględnego pomiaru prędkości przepływu gazu (metoda fal cieplnych, optyczne metody pomiarowe).
 1. Technologia termoanemometrii:
  • Rozwój termoanemometrii, w tym projektowanie nowoczesnych układów stałotemperaturowych i czujników typu hot-wire.
 1. Zastosowania przemysłowe:
  • Adaptacja narzędzi pomiarowych do zastosowań przemysłowych, takich jak górnictwo, składowanie odpadów, technologie chemiczne i medyczne, oraz systemy wentylacji i klimatyzacji.
 1. Nowoczesne rozwiązania pomiarowe:
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i modelowania numerycznego (CFD) w analizie danych oraz rozwój zaawansowanych systemów pomiarowych.

Badania te mają istotne znaczenie zarówno dla laboratoriów badawczych, jak i praktycznych zastosowań przemysłowych, wspierając postęp technologii pomiarowych w różnych dziedzinach nauki i techniki.

Kierownik Pracowni

prof. dr hab. inż. Paweł Ligęza
email: ligeza@imgpan.pl
tel: 12 637-62-00 (25)

Skip to content