Przejdź do treści

MERIDA

“Management of Environmental RIsks During and After mine closure” (MERIDA)

Numer: RFCR-CT-2015-00004

Okres realizacji: 15.12.2015 — 15.12.2019.

Źródło dofinansowania: unijny Fundusz Węgla i Stali (RFCS) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant 3582/FBWiS/2016/2).

Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w trakcie i po zamknięciu kopalń akronim MERIDA

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2”
Tytuł zadania: „Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w trakcie i po zamknięciu kopalń akronim MERIDA”
Wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania: 271 992 zł
Opis zadania: Finasowaniu podlegają dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w projekcie pt.: „Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w trakcie i po zamknięciu kopalń akronim MERIDA” realizowanym w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS-2020), na podstawie umowy nr MERIDA RFCR-CT-2015-00004; oraz programu Projekty Międzynarodowe Współfinansowane, na podstawie umowy 531739/PnH2/2022

Uczestnicy projektu:

 • Główny Instytut Górnictwa — koordynator projektu,
 • Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk:
  • Pracownia Odkształceń Skał,
  • Pracownia Wentylacji Kopalń.
 • DMT GmbH & Co. KG (Niemcy),
 • Imperial College London (Wielka Brytania),
 • University of Exeter (Wielka Brytania),
 • University of Oviedo (Hiszpania),
 • Technical University of Ostrava (Czechy),
 • HUNOSA (Hiszpania),
 • French National Institute for Industrial Environment and Risks (Francja),
 • Kompania Węglowa S.A. (od 2016 roku — Polska Grupa Górnicza S.A.).

Celem projektu jest opracowanie metodologii zarządzania ryzykiem występującym podczas i po zamknięciu kopalni węgla w zakresie wpływu na środowisko oraz opracowanie zintegrowanego podejścia, które pozwoli przemysłowi na wdrożenie metodologii w dowolnym miejscu. MERIDA opracuje podręcznik najlepszych praktyk, który będzie stosowany przez przemysł i decydentów w celu systematycznej oceny głównych zagrożeń środowiskowych zamknięcia, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym.
IMG PAN realizował zadania związane z zagrożeniami osiadaniami i wypiętrzeniami oraz emisją gazów.

Osoba kontaktowa: dr hab. inż. Jerzy Krawczyk, prof. IMG PAN

Skip to content