Przejdź do treści

Laboratorium Systemów Pomiarowych

W Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk od dawna prowadzone są prace naukowo-badawcze i konstrukcyjne, związane z wykorzystaniem czujników anemometrycznych do pomiarów przepływów gazów. Przedmiotem prac są dwa rodzaje czujników: skrzydełkowe i termoanemometryczne. Naukowy charakter działalności Instytutu sprzyja opracowaniu wielu unikalnych w skali światowej rozwiązań. Jakość tych rozwiązań i sprawdzenie ich w różnych warunkach środowiskowych były podstawą do wdrożenia opracowanych technologii w profesjonalnych rozwiązaniach komercyjnych.

Instytut Mechaniki Górotworu PAN jest wytwórcą anemometrów przeznaczonych do prac w strefach zagrożonych wybuchami gazów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb podziemnych zakładów wydobywczych.

W 2008 roku w Instytucie powołano Laboratorium Systemów Pomiarowych, które zostało objęte systemem jakości zgodnie z normą PN-EN 13980:2002. Laboratorium specjalizuje się w prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie aerologii górniczej. Czujniki skrzydełkowe wykorzystywane są między innymi do analizy rozkładów pól prędkości w wyrobiskach górniczych. Ma to na celu uzyskanie informacji niezbędnej do symulacji komputerowej trójwymiarowych przepływów w krytycznych dla bezpieczeństwa miejscach sieci wentylacyjnej. W swoich badaniach Laboratorium korzysta również z systemów termoanemometrycznych, opracowanych w Pracowni Metrologii Przepływów IMG PAN.

Do zadań Laboratorium należy, oprócz prowadzenia prac naukowo-badawczych, projektowanie, wykonywanie oraz wdrażanie, zgodnie z wytycznymi Dyrektywy 94/9/WE urządzeń grupy I kategorii M1 i grupy II kategorii 1 o najwyższym poziomie bezpieczeństwa, w tym anemometrów skrzydełkowych, nowych modeli czujników anemometrycznych oraz innych czujników i systemów pomiarowych parametrów fizycznych atmosfery.

Czujniki anemometryczne poddawane są badaniom w tunelu aerodynamicznym Instytutu. Zachowanie najwyższej jakości parametrów metrologicznych gwarantowane jest dzięki ścisłej współpracy z akredytowanym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratorium Wzorcującym Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe IMG PAN. Każdy anemometr posiada świadectwo wzorcowania zgodne z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Osoba kontaktowa: dr inż. Janusz Kruczkowski

Skip to content