Przejdź do treści

Dofinansowanie z budżetu Państwa

Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2”

PICTO

Tytuł zadania: „Ograniczenie ryzyka środowiskowego w trakcie eksploatacji węgla metodą ścianową w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego akronim PICTO”

Wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania: 514 950 zł

Opis zadania: Finasowaniu podlegają dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w projekcie pt.: „Ograniczenie ryzyka środowiskowego w trakcie eksploatacji węgla metodą ścianową w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego akronim PICTO” realizowanego w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS), na podstawie umowy nr 800711/2018; oraz programu Projekty Międzynarodowe Współfinansowane, na podstawie umowy 531739/PnH2/2021.

i2MON

Tytuł zadania: „Zintegrowany monitoring wpływu prac górniczych na środowisko akronim I2MON”

Wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania: 196 582 zł

Opis zadania: Finasowaniu podlegają dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w projekcie pt.: „Zintegrowany monitoring wpływu prac górniczych na środowisko akronim I2MON” realizowanego w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali (FBWiS), na podstawie umowy nr 800689; oraz programu Projekty Międzynarodowe Współfinansowane, na podstawie umowy 540032/PnH 2/2022.

MERIDA

Tytuł zadania: „Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w trakcie i po zamknięciu kopalń akronim MERIDA”

Wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania: 271 992 zł

Opis zadania: Finasowaniu podlegają dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w projekcie pt.: „Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w trakcie i po zamknięciu kopalń akronim MERIDA” realizowanym w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS-2020), na podstawie umowy nr MERIDA RFCR-CT-2015-00004; oraz programu Projekty Międzynarodowe Współfinansowane, na podstawie umowy 531739/PnH2/2022.

Skip to content