Przejdź do treści

Kadra

Administracja

mgr Wioletta Dragan
Specjalista ds. zamówień publicznych

email: wioletta.dragan@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (57)

mgr Agnieszka Lenart
Specjalista ds. kadr i płac

email: agnieszka.lenart@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (62)

mgr Karolina Rzemińska
Specjalista ds. administracyjno – naukowych

email: rzeminska@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (33)

mgr Aneta Żuchowicz
Asystentka Dyrektora

email: biuro12@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (36)

Księgowość

mgr Anna  Kaczor
Główna księgowa

email: anna.kaczor@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (77)

mgr Marta Fryc
Z-ca Głównej księgowej

email: marta.fryc@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (78)

mgr Anna  Rojek
Księgowa

email: anna.gasawska@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (76)

Biblioteka

mgr Katarzyna Długosz
Bibliotekarz – archiwista

email: dlugosz@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (35)

Redakcja

mgr Marta Bitner
Sekretarz redakcji czasopisma Archiwum Górnictwa

email: ams@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (58)

mgr inż. Alicja Ziemba
Samodzielny Referent

email: ziemba@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (86)

Pracownia Metrologii Przepływów

prof. dr hab. inż. Paweł Ligęza
Kierownik Pracowni Metrologii Przepływów
Profesor

email: ligeza@imgpan.pl

tel: 12 937 62 00 (25)

dr inż. Paweł Jamróz
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
Kierownik Laboratorium Wzorcującego Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe
Adiunkt

email: jamroz@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (30)

dr Jacek Sobczyk
Adiunkt

email: sobczyk@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (42)

dr inż. Katarzyna Socha
Adiunkt

email: socha@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (40)

mgr inż. Tymoteusz Piga
Asystent

email: tymoteusz.piga@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (26)

dr inż. Andrzej Rachalski
Specjalista badawczo-techniczny

email: rachalski@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (72)

inż. Dominik Buksa
Pracownik inżynieryjno-techniczny

email: dominik.buksa@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (26)

inż. Hubert Jabłoński
Pracownik inżynieryjno-techniczny

email: hubert.jablonski@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (21)

lic. Jan Palacz
Technik

email: palacz@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (32)

Pracownia Mikromerytyki

dr hab. inż Anna  Pajdak, prof. IMG PAN
Kierownik Pracowni Mikromerytyki
Profesor Instytutu

email: pajdak@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (31)

dr hab. inż. Mateusz Kudasik, prof. IMG PAN
Profesor Instytutu

email: kudasik@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (54)

dr inż. Katarzyna Kozieł
Adiunkt

email: koziel@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (13)

dr inż. Marta Skiba
Adiunkt

email: skiba@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (13)

mgr inż. Łukasz Anioł
Asystent

email: lukasz.aniol@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (81)

mgr inż. Aleksandra Gajda
Asystent

email: aleksandra.gajda@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (85)

inż. Kacper Kryczka
Pracownik inżynieryjno-techniczny

email: kacper.kryczka@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00

Pracownia Odkształceń Skał

dr inż. Andrzej Nowakowski
Kierownik Pracowni Odkształceń Skał
Kierownik Laboratorium Badań Właściwości Wytrzymałościowych Skał
Adiunkt

email: andrzej.nowakowski@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (56)
12 637-62-00 (61)

prof. dr hab. inż. Anton Sroka
Profesor

email: sroka@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (55)

prof. dr hab. inż.  Krzysztof Tajduś
Profesor

email: tajdus@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (55)

dr hab. inż. Lucyna Florkowska, prof. IMG PAN
Profesor Instytutu

email: florkowska@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (38)

dr hab. inż. Izabela Bryt-Nitarska
Adiunkt

email: nitarska@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (41)

dr inż. Barbara Dutka
Adiunkt

email: dutka@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (50)

dr inż. Katarzyna Godyń
Adiunkt

email: godyn@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (50)

dr inż. Rafał Misa
Adiunkt

email: misa@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (16)

mgr inż. Elżbieta Włosińska
Asystent

email: wlosinska@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (95)

dr inż. Agnieszka Maj
Specjalista badawczo-techniczny

email: agnieszka.maj@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (39)

mgr inż.  Dawid Mrocheń
Pracownik inżynieryjno-techniczny

email: dawid.mrochen@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (89)

mgr inż. Katarzyna Tokarczyk
Pracownik inżynieryjno-techniczny

email: katarzyna.tokarczyk@imgpan.pl 

tel: 12 637-62-00 (95)

mgr inż. Maciej Tram
Pracownik inżynieryjno-techniczny

email: maciej.tram@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (80)

Pracownia Wentylacji Kopalń

prof. dr hab. inż. Wacław  Dziurzyński
Kierownik Pracowni Wentylacji Kopalń
Profesor

email: wdziurzyn@gmail.com 

tel: 12 637-62-00 (82)

dr hab. inż. Jerzy Krawczyk, prof. IMG PAN
Profesor Instytutu

email: krawczyk@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (29)

dr hab. inż. Przemysław Skotniczny, prof. IMG PAN
Dyrektor Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
Profesor Instytutu

email: skotniczny@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (36)

dr inż. Jakub Janus
Adiunkt

email: janus@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (83)
12 637-62-00 (92)

dr inż. Piotr  Ostrogórski
Asystent

email: ostrogorski@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (87)

mgr inż. Mateusz Wieliński 
Asystent

email: mateusz.wielinski@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (23)

dr inż. Janusz Kruczkowski
Kierownik Laboratorium Systemów Pomiarowych
Specjalista badawczo-techniczny

email: kruczkowski@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (24)

technik Tadeusz Bacia
Technik

email: bacia@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (22)

Robert  Nowak
Kierownik Techniczny Budynku

tel: 12 637-62-00 (34)

email: nowak@imgpan.pl

Skip to content