Przejdź do treści

Cyfrowy miernik ciśnienia bezwzględnego μBAR

Cyfrowy miernik ciśnienia bezwzględnego μBAR jest przeznaczony do pomiarów ciśnienia bezwzględnego powietrza, głównie w wyrobiskach kopalń głębinowych. Przyrząd wykonuje pomiary ciśnienia z bardzo dużą dokładnością (3 Pa). W urządzeniu zastosowano czujnik amerykańskiej firmy Setra model SETRA 470. Miernik może być stosowany zarówno do bieżących pomiarów wykonywanych przez służby wentylacyjne kopalni, jak i do badawczych eksperymentów pomiarowych.

Dane techniczne:

 • zakres pomiaru: 800-1300 hPa/mbar,
 • rozdzielczość pomiaru (rzeczywista): 1 Pa,
 • niepewność pomiaru: ±10 Pa (±0,02% FS, gdzie FS = 500 hPa),
 • nieliniowość: ±0,012% FS (End point),
 • histereza: 0,010% FS,
 • stabilność czasowa: < ±0,005% FS dla 24h,
 • częstotliwość pomiarów: 1 Hz,
 • pojemność pamięci:
  • 10833 pomiary dla rejestracji ciągłej,
  • 2322 pomiary dla rejestracji danych pojedynczych.
 • odstęp czasowy zapisu danych do pamięci: 1-3600 s (Δt = 1 s),
 • kategoria i grupa iskrobezpieczeństwa:
  • Exia I DB Nr 95.191W, IP54,
  • Exia I DB Nr 95.192W, IP54.
 • dopuszczenie WUG: L.dz. GEM-1634/4404/2/95/Re,
 • certyfikat WE: brak,
 • interfejs komunikacyjny: RS232,
 • zasilanie: akumulatorowe,
 • czas pracy: 18 h,
 • stopień ochrony obudowy: IP54,
 • wymiary: 240 x 330 x 160 mm,
 • masa: 5,5 kg oznaczenia niezgodne z aktualnie obowiązującymi.

Wyposażenie standardowe:

 • futerał skórzany,
 • zasilacze do ładowania akumulatorów,
 • instrukcja obsługi – DTR,
 • świadectwo wzorcowania,
 • interfejs RS232 + oprogramowanie do odczytu danych pomiarowych.

UWAGA:

Jeżeli pomiary wykonywane są w polach metanowych, mierniki ciśnienia bezwzględnego μBAR mogą być eksploatowane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników wyposażonych w metanomierze indywidualne, zgodnie z instrukcją obsługi zatwierdzoną przez upoważnioną osobę dozoru górniczego.

INFORMACJA: dr inż. Janusz Kruczkowski

Skip to content