Przejdź do treści

PICTO


„Production Face Environmental Risk Minimisation in Coal and Lignite Mines” (PICTO)

Umowa nr 800711

Okres realizacji: 1.09.2018 — 31.08.2021.

Źródło dofinansowania: unijny Fundusz Węgla i Stali (RFCS) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant W93/FBWiS/2018).

Uczestnicy projektu:

 • Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk — koordynator projektu:
  • Pracownia Metrologii Przepływów,
  • Pracownia Mikromerytyki,
  • Pracownia Wentylacji Kopalń.
 • Główny Instytut Górnictwa (Polska),
 • Imperial College London (Wielka Brytania),
 • Eickhoff Bergbautechnik GmbH (Niemcy),
 • Premogovnik Velenje (Słowenia),
 • Polska Grupa Górnicza S.A. (Polska).

Celem projektu jest opracowanie prototypu układu sterowania pracą kombajnu w ścianie wydobywczej w celu wyeliminowania lub minimalizowania niepożądanych i nieplanowanych przestojów w produkcji ze względu na przekroczenia dopuszczalnych wartości emisji gazów w rejonach wydobywczych w głębinowych kopalniach węgla kamiennego i brunatnego poprzez monitorowanie procesu produkcji i środowiska i odpowiednią do tych warunków regulację pracy urządzeń.

Strona internetowa projektu: http://picto.imgpan.pl/

Osoba kontaktowa: dr hab. inż. Jerzy Krawczyk, prof. IMG PAN

Skip to content