Przejdź do treści

PZP 3/08/2021 dostawa: przyrządów monitorujących z systemem obsługi danych, przyrządów monitorujących działających w systemie autonomicznym/bezprzewodowym, odbiornika GNNS wraz z osprzętem do Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

PZP/3/08/2021:dostawa: przyrządów monitorujących z systemem obsługi danych, przyrządów monitorujących działających w systemie autonomicznym/bezprzewodowym, odbiornika GNNS wraz z osprzętem do Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Link do listy postępowań na platformie EPZ:
https://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?s=8ab2f05c3bb5f5ee9fc4b2f13116eb55fa026a41 – za pomocą której, prosimy o składanie ofert zainteresowanych Wykonawców.

Dokumenty znajdują się w plikach poniżej:

 

Aktualizacja 09.09.2021
1. Zamieszczono odpowiedź na pytanie wykonawcy.
2. Zmieniono SWZ.

 

Aktualizacja 28.09.2021

Dodano plik: PZP/3/08/2021 – informacja o kwocie jaką zamawiając zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Aktualizacja 04.10.2021

Dodano pliki:

PZP/3/08/2021 – protokół z otwarcia
PZP/3/08/2021 – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
PZP/3/08/2021 – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Skip to content