Przejdź do treści

Seminarium

ZAPROSZENIE

na wykład

Fluent computation for thermal wave anemometer and LabVIEW programming to perform research in measurement flow (pol. Anemometr z falą cieplną – symulacja w programie Fluent oraz sterowanie i analiza danych pomiarowych w programie LabVIEW).

Jafar Hanslod, Nathalie Grand

ENSIAME (Francja)

 

Seminaria odbywają się o godz. 1215, w dużej sali seminaryjnej (I piętro) w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 27.

 

Organizator
dr hab. Marek Gawor, prof. IMG PAN

Skip to content