Przejdź do treści

Seminarium

ZAPROSZENIE

na wykład

Badanie histerezy efektu Coandy.

mgr inż. Aldona Skotnicka-Siepsiak

Instytut Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Seminaria odbywają się o godz. 1215, w dużej sali seminaryjnej (I piętro) w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 27.

 

Organizator
dr hab. Marek Gawor, prof. IMG PAN

Skip to content