Przejdź do treści

Seminarium

ZAPROSZENIE

na wykład
w dniu 20 września 2018 r.

Weryfikacja metod analizy mikroklimatu historycznych budynków muzealnych — geneza.

mgr Joanna Sobczyk

Muzeum Narodowe w Krakowie
Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych (LANBOZ)
Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem

dr inż. Agnieszka Sadłowska-Sałęga

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Seminaria odbywają się o godz. 1215, w dużej sali seminaryjnej (I piętro) w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 27.

 

Organizator
dr hab. Marek Gawor, prof. IMG PAN

Skip to content