Seminaria

23.06.2016

Seminarium

dr hab. Marek Gawor, prof. IMG PAN
Instytut Mechaniki Górotworu PANRównania dyfuzji

17.06.2016

Seminarium

dr inż. Waldemar Wodziak
Instytut Mechaniki Górotworu PANBadania przepływu powietrza w modelu wyrobiska ślepego z wentylacją tłoczącą - walidacja kodów CFD

10.06.2016

Seminarium

dr Jacek Sobczyk
Instytut Mechaniki Górotworu PANOptyczne metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych

2.06.2016

Seminarium

dr hab. inż. Marek Gawor
Instytut Mechaniki Górotworu PANPrawa zachowania w mechanice płynów cz. 5

12.05.2016

Seminarium

dr inż. Izabela Bryt-Nitarska
Instytut Mechaniki Górotworu PANProblematyka konstrukcyjno-budowlana w zagadnieniach ochrony terenów górniczych

11.05.2016

Seminarium

dr inż. Norbert Skoczylas
Instytut Mechaniki Górotworu PANNowe metody i narzędzia analizy układu węgiel-metan

5.05.2016

Seminarium

mgr inż. Marta Skiba, dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk
Instytut Mechaniki Górotworu PANZastosowanie metod analizy obrazu oraz sztucznych sieci neuronowych do opisu właściwości petrograficznych i strukturalnych węgla kamienneg

28.04.2016

Seminarium

mgr inż. Barbara Dutka
Instytut Mechaniki Górotworu PANGradient geotermiczny a zagrożenia związane z obecnością metanu w pokładach – wyniki sorpcyjnych badań grawimetrycznych

21.04.2016

Seminarium

dr hab. Marek Gawor prof. IMG PAN
Instytut Mechaniki Górotworu PANPrawa zachowania w mechanice płynów cz. 4

14.04.2016

Seminarium

dr hab. Marek Gawor prof. IMG PAN
Instytut Mechaniki Górotworu PANPrawa zachowania w mechanice płynów cz. 3

7.04.2016

Seminarium

dr inż. Ireneusz Czajka
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w KrakowieAkustyczne aspekty eksploatacji wentylatorów

31.03.2016

Seminarium

dr inż. Elżbieta Poleszczyk, dr inż. Andrzej Rachalski, mgr inż. Małgorzata Zięba
Instytut Mechaniki Górotworu PANZastosowanie fal cieplnych do pomiaru prędkości przepływu mieszaniny powietrza i dwutlenku węgla

17.03.2016

Seminarium

dr inż. Bartłomiej Głuch
Instytut Mechaniki Górotworu PANKomfort cieplny

10.03.2016

Seminarium

dr hab. Marek Gawor, prof. IMG PAN
Instytut Mechaniki Górotworu PANPrawa zachowania w mechanice płynów cz. 2

3.03.2016

Seminarium

dr hab. inż. Adam Kanciruk prof. IMG PAN
Instytut Mechaniki Górotworu PAN5 lat pomiarów odkształceń posadzki hangaru lotniczego

25.02.2016

Seminarium

dr hab. Marek Gawor, prof. IMG PAN
Instytut Mechaniki Górotworu PANPrawa zachowania w mechanice płynów cz. 1

Skip to content