Seminaria

19.11.2015

Seminarium

Miao Lei Gang
Anhui University of Science and Technology in Huainan CityMining in China — Prospects and Development

15.10.2015

Seminarium

dr inż. Janusz Nurkowski
Instytut Mechaniki Górotworu PANIndukcyjny czujnik przemieszczania z otwartym i nieruchomym magnetowodem w pomiarze ruchu tłuka pracy GTA-10

8.10.2015

Seminarium

mgr inż. Małgorzata Zięba
Instytut Mechaniki Górotworu PANWpływ temperatury na stabilność pracy detektorów MCP-N

1.10.2015

Seminarium

mgr inż. Magdalena Bundyra
Instytut Mechaniki Górotworu PANZastosowanie systemów rozproszonych w wizualizacjach 3D

16.06.2015

Seminarium

dr inż. Andrzej Nowakowski
Instytut Mechaniki Górotworu PANZasada naprężeń efektywnych w mechanice skał w świetle wyników badań laboratoryjnych. Cz. II - Metodyka badań laboratoryjnych i niektóre wyniki

11.06.2015

Seminarium

dr inż. Andrzej Nowakowski
Instytut Mechaniki Górotworu PANZasada naprężeń efektywnych w mechanice skał w świetle wyników badań laboratoryjnych. Cz. I - Historia i podstawy teoretyczne

28.05.2015

Seminarium

dr inż. Władysław Cierniak
Instytut Mechaniki Górotworu PANWyznaczenie lokalizacji i orientacji anemometru w wyrobisku górniczym

21.05.2015

Seminarium

dr hab. Juliusz Topolnicki
Instytut Mechaniki Górotworu PANSorpcjomat z nadążnym dozowaniem gazu do pojemnika próbki

18.05.2015

Seminarium

mgr inż. Aldona Skotnicka-Siepsiak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieBadanie histerezy efektu Coandy

14.05.2015

Seminarium

mgr inż. Jakub Janus
Instytut Mechaniki Górotworu PANOcena możliwości wykorzystania skaningu laserowego do budowy modeli numerycznych

7.05.2015

Seminarium

mgr inż. Maciej Bujalski
Instytut Mechaniki Górotworu PANAnaliza pola prędkości z uwzględnieniem konwekcji naturalnej wokół włókna termoanemometru

30.04.2015

Seminarium

dr inż. Władysław Cierniak
Instytut Mechaniki Górotworu PANNiepewność wyznaczania pola przekroju wyrobiska kopalnianego metodą fotogrametryczną

23.04.2015

Seminarium

dr inż. Agnieszka Maj
Instytut Mechaniki Górotworu PANGórnictwo solne. Historia i nowoczesność w XXI wieku

16.04.2015

Seminarium

dr hab. Marek Gawor prof. IMG PAN
Instytut Mechaniki Górotworu PANUwagi dotyczące wykonania zdjęć i umieszczenia anemometru stacjonarnego w celu poprawnego wyznaczenia natężenia przepływu powietrza w wyrobisku kopalnianym

9.04.2015

Seminarium

dr hab. inż. Jerzy Krawczyk prof. IMG PAN, dr inż. Przemysław Skotniczny
Instytut Mechaniki Górotworu PAN<Turbulentny przepływ powietrza w chodnikach kopalnianych

26.03.2015

Seminarium

mgr inż. Jakub Janus
Instytut Mechaniki Górotworu PANWpływ zapór przeciwwybuchowych pyłowych na pole prędkości w chodniku kopalnianym w aspekcie wskazań anemometru stacjonarnego

Skip to content