Przejdź do treści

Seminaria

Seminarium

ZAPROSZENIE na wykład w dniu 10 listopada 2016 r. Techniki obliczeniowe programu ANSYS Fluent dla obszarów o zmiennej geometrii – ocena przydatności dla modelowania przepływu w ścianie wydobywczej. dr hab. inż. Jerzy Krawczyk, prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN… 

Seminarium

ZAPROSZENIE na wykład w dniu 3 listopada 2016 r. Problematyka kalibracji pelistorowego czujnika metanu. mgr inż. Piotr Ostrogórski Instytut Mechaniki Górotworu PAN   Seminaria odbywają się o godz. 1215, w dużej sali seminaryjnej (I piętro) w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej… 

Seminarium

ZAPROSZENIE na wykład Równania dyfuzji dr hab. Marek Gawor, prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN   Seminaria odbywają się o godz. 1215, w dużej sali seminaryjnej (I piętro) w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta… 

Seminarium

ZAPROSZENIE na wykład Badania przepływu powietrza w modelu wyrobiska ślepego z wentylacją tłoczącą — walidacja kodów CFD. dr inż. Waldemar Wodziak Instytut Mechaniki Górotworu PAN   Seminaria odbywają się o godz. 1215, w dużej sali seminaryjnej (I piętro) w Instytucie… 

Seminarium

ZAPROSZENIE na wykład Optyczne metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych dr Jacek Sobczyk Instytut Mechaniki Górotworu PAN   Seminaria odbywają się o godz. 1215, w dużej sali seminaryjnej (I piętro) w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta… 

Seminarium

ZAPROSZENIE na wykład Prawa zachowania w mechanice płynów cz. 5. dr hab. Marek Gawor, prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN   Seminaria odbywają się o godz. 1215, w dużej sali seminaryjnej (I piętro) w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii… 

Seminarium

ZAPROSZENIE na wykład Problematyka konstrukcyjno-budowlana w zagadnieniach ochrony terenów górniczych. dr inż. Izabela Bryt-Nitarska Instytut Mechaniki Górotworu PAN   Seminaria odbywają się o godz. 1215, w dużej sali seminaryjnej (I piętro) w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,… 

Seminarium

ZAPROSZENIE na wykład Nowe metody i narzędzia analizy układu węgiel-metan. dr inż. Norbert Skoczylas Instytut Mechaniki Górotworu PAN   Seminaria odbywają się o godz. 1215, w dużej sali seminaryjnej (I piętro) w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,… 

Seminarium

ZAPROSZENIE na wykład Zastosowanie metod analizy obrazu oraz sztucznych sieci neuronowych do opisu właściwości petrograficznych i strukturalnych węgla kamiennego. mgr inż. Marta Skiba, dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN   Seminaria odbywają się o… 

Seminarium

ZAPROSZENIE na wykład Gradient geotermiczny a zagrożenia związane z obecnością metanu w pokładach – wyniki sorpcyjnych badań grawimetrycznych. mgr inż. Barbara Dutka Instytut Mechaniki Górotworu PAN   Seminaria odbywają się o godz. 1215, w dużej sali seminaryjnej (I piętro) w… 

Skip to content